't Cocon moet dicht na Pasen

OUDERS NIET TE SPREKEN OVER SLUITING KLEUTERSCHOOL

Het Lyceum in Aalst wil uitbreiden en daardoor gaat kleuterschool 't Cocon in de Klapstraat tegen de paasvakantie dicht. Alle zestig kleuters moeten verhuizen naar basisschool Park in de Eikstraat. De ouders reageren verontwaardigd. "We hebben bewust voor 't Cocon gekozen, een verhuis naar BS Park zien we niet zitten", klinkt het bij ouders van leerlingen.

Als gevolg van het stijgend leerlingenaantal kampt het Lyceum in Aalst momenteel met capaciteitsproblemen. "GO! Lyceum Aalst kende de voorbije jaren een spectaculaire groei. Op een vijftal jaar tijd kwamen er meer dan honderd leerlingen bij. Dat is een stijging van bijna 25 procent of concreet: vier extra klassen", verduidelijkt woordvoerder Kerim Helaut. Het ziet er naar uit dat het stijgende leerlingenaantal zich in de toekomst zal blijven verderzetten, volgens de school.

"Momenteel volgen leerlingen van de eerste graad les in historische gebouwen zoals Huis de Béthune in de Pontstraat. Het spreekt voor zich dat deze moeten aangepast zijn aan de onderwijsnoden en op een bepaald moment in aanmerking zullen komen voor restauratie. Daarvoor hebben we nood aan extra ruimte. Tegelijk heeft GO! basisschool Park als hoofdschool van onze kleuterafdeling wel nog ruimte om de kinderen van 't Cocon op een degelijke manier en binnen een groene omgeving op te vangen in de Eikstraat", klinkt het.

"Positief advies"

Scholengroep 19 Dender, de inrichtende macht van zowel 't Cocon, Lyceum als Park, zegt dat de schoolraad geconsulteerd is. "De verhuis van de kleuterafdeling werd al besproken met de schoolraad, waar vertegenwoordigers van de ouders in zetelen. De raad van bestuur van Scholengroep 19 'Dender' had namelijk op 3 december zowel aan de schoolraad als aan het BOC advies gevraagd. Bij deze bespreking verliep alles vlot en het schoolbestuur kreeg een unaniem positief advies van deze twee overlegorganen", aldus scholengroep Dender.

Het personeel van de school werd vrijdag al op de hoogte gesteld, het nieuws sijpelde maandagochtend door tot bij de ouders.

Werken

Een vertegenwoordiging had maandagnamiddag een overleg met Eddy Michotte, de algemeen directeur van de scholengroep. "Het Lyceum wil na Pasen met werken starten zodat ze in september de lokalen kunnen gebruiken. Pas in januari krijgen we als ouders officiële bevestiging daarvan", zegt een mama. "We hebben als ouders voor 't Cocon gekozen, niet voor Park. Nu hebben we geen andere keuze dan met onze kinderen naar basisschool Park te verhuizen. Vind maar een school voor de periode Pasen tot het einde van het schooljaar", zegt ze. De ouders denken nog na over wat ze nog kunnen doen. "Niet alle ouders zijn al op de hoogte van de sluiting. Vooral de timing is niet leuk. We willen graag dat de school tot eind dit jaar open blijft."

Kleutertuin 't Cocon moet sluiten voor de uitbreiding van het Lyceum.
Rutger Lievens Kleutertuin 't Cocon moet sluiten voor de uitbreiding van het Lyceum.