'Peimel' en 'veirkesbiesjtjen', kinderen leren dialect

Jan Louies aan het werk in de cursus Oilsjters voor kinderen.
Foto Rutger Lievens Jan Louies aan het werk in de cursus Oilsjters voor kinderen.

Dialectkenner Jan Louies leerde een klas 6- tot 9-jarigen in cultuurcentrum De Werf een woordje 'Oilsjters' praten. Woordenschat en grammatica, het Aalsterse dialect is een taal die opzichzelf staat. 'Ne Peimel' (vlinder), 'Meimel (houtworm), 'E Veirkensbiesjtjen (pissebed)', 'Ne Meerloon (merel)' en 'Nen Teerlink' (worm), de kinderen weten nu wat het betekent. Het eerste woordje dat de kinderen moesten leren was 'oiben', Aalsters voor 'uil'. "Het Aalsters heeft ook een eigen grammatica", doceerde Louies. "Zo heb je 'ne maan', 'een vraa' en 'e kindj' of 'een koei', 'ne stier' en 'e kalf'. "Er is veel dialect verdwenen", zegt lesgever Jan Louies, schrijver van 'Den Oilsjtersen Diksjoneir'. "Zelfs de typische klanken, zoals de 'ooi', is voor sommigen moeilijk om uit te spreken. Er is wel wat overgebleven dankzij het carnaval en in het verkavelingsvlaams, maar ouders vinden het toch nuttig dat hun kinderen hun dialect op woensdagmiddag komen bijspijkeren."


De workshop in De Werf is een succes. "In de lente zijn er twee nieuwe cursussen voor kinderen én voor pubers", zegt Louies.


Info op www.ccdewerf.be. (RLA)