"Herbebossen én geldboete"

SCHEPEN NIET TE SPREKEN OVER ILLEGALE BOMENKAP

Het terrein waar de bomen gekapt zijn.
Foto Rutger Lievens Het terrein waar de bomen gekapt zijn.
Schepen Ann Van de Steen (SD&P) reageert furieus over de illegale bomenkap in parkgebied eerder deze week. "Er zijn juridische stappen gezet en dit zal moeten gecompenseerd worden met een boete. De ontwikkelaar zegt dat het om een spijtig misverstand gaat en vraagt een overleg met de stad.

Natuurpunt schreef een open brief over de illegale bomenkap tussen de Erembodegemstraat en de Dender in Aalst. "De reactie van de stad was fors, maar jammer genoeg te laat want de schade is onherstelbaar, zoals zo vaak bij dergelijke natuurinbreuken", zegt Rik De Baere van Natuurpunt. "Wat een gemiste kans en wat een zonde van de mooie groenzone langs het stadspark die nodeloos vernietigd werd en jaren zal nodig hebben om eventueel te herstellen na heraanplant."


In de brief gaat het ook over het verhoogde fietspad aan de Erembodegemstraat.


"Het fietspad werd recent speciaal op een verhoogde sokkel aangelegd om de wortels van de nu gekapte bomen te sparen. Het fietspad vormt ook een schadelijke ecologische barrière voor kleine fauna (amfibieën) en is onveiliger voor fietsers", zegt Natuurpunt.

Stuwsluis

"De ruime omgeving langs de Erembodegemstraat is nu veranderd van een groen rivierbegeleidend lint naar een barre bouwzone. De bouw van de stuwsluis heeft daar ook een hectare ecologisch waardevol natuurgebied ingepalmd zonder concrete garanties op natuurcompensatie elders. Er zijn concrete suggesties genoeg vanuit de natuurbeweging maar daar wordt totaal geen vooruitgang in geboekt, integendeel. Er zijn heel wat vragen rond de timing van de kapwerken. Die zou hebben plaatsgevonden nét voor het terrein van eigenaar veranderde. De grond was eigendom van Elektrabel, nu van Real Estate Services. "Wij benadrukken dat op het moment van de feiten de grond nog niet van ons was", zegt Kathleen Dewulf van Real Estate Services.


"Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste. Het gaat om een spijtige miscommunicatie tussen aannemers en onderaannemers. Wij willen graag snel een overleg met de stad over deze zaak", zegt ze.

Crimineel

"Dat overleg kan voor mijn part nog een tijdje wachten", zegt schepen Ann Van de Steen (SD&P). "Na wat er daar gebeurd is heb ik eventjes geen zin meer om te praten. Dit is ronduit crimineel. De stad investeerde 60.000 euro in een verhoogd fietspad om de wortels van de bomen te sparen. Bomen die nu weg zijn. Er zullen compensaties moeten komen en wat mij betreft niet alleen op financieel vlak. Herbebossen. Voor mijn part moet voor elke boom die er weg is een nieuwe geplant worden. De klacht is ingediend, de juridische stappen zijn gezet", besluit Van de Steen.