565 extra plaatsen in drie scholen

ONDERWIJS IN BUURT VERZEKERD VOOR KINDEREN NIEUWE VERKAVELINGEN

Drie nieuwe scholen in Edegem krijgen samen 4,1 miljoen euro om liefst 565 bijkomende plaatsen te creëren. De gelukkigen zijn 't Kofschip, De Link en OLVE Familia. "Met deze plaatsen kunnen we de bewoners van de vele nieuwe verkavelingen dichtbij Antwerpen opvangen", zegt Peter Nys van de scholenkoepel.

Uit een eerder capaciteitsonderzoek van Vlaanderen en Edegem bleek dat de gemeente tegen 2019 te weinig onderwijsplaatsen zou tellen in het basisonderwijs. Daarom was Edegem één van de vijftien gemeenten uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die middelen kreeg om bijkomende plaatsen te maken. "We hebben toen meteen een taskforce opgericht met alle onderwijsnetten om te zien waar de financiële middelen naartoe konden gaan", vertelt Michiels.

Die knoop is nu doorgehakt. De gemeentelijke Andreas Vesaliusschool haakte af omdat er momenteel een nieuwbouw wordt opgetrokken maar de andere onderwijsnetten hebben wel hun plannen.

GO! of het gemeenschapsonderwijs ontvangt 1.970.300 euro. "'t Kofschip barst uit zijn voegen maar daar is nu al een bouwproject aan de gang en op die site is geen plaats meer. Daarom komt er een volledig nieuwe lagere school, die tegen het internaat van KTA Da Vinci paalt. Met vier kleuterklassen en zes lagere schoolklassen zullen we 240 leerlingen kunnen ontvangen. Sommige ruimten van het internaat zullen gemeenschappelijk worden gebruikt. We hopen deze school tegen 1 september 2019 te openen", zegt algemeen directeur Dirk Van Haver van de GO! scholengroep Kla4.

Aparte ingang

"We zullen er voor zorgen dat de leerlingen van het KTA en de nieuwe school een aparte ingang krijgen", voegt KTA-directrice Anouk Peelman er aan toe.

De twee andere projecten worden door het katholiek onderwijs gerealiseerd. "In de lagere school De Link aan de Jan Verbertlei kunnen kinderen maar tot het tweede leerjaar naar school gaan. Door een gebouw met één bouwlaag, vier lagere schoolklassen, sanitair en een directielokaal te voorzien, zal men tot het zesde leerjaar naar De Link kunnen gaan. Dit staat gelijk met honderd bijkomende plaatsen. Het vervolledigen van de basisschool is een droom die al langer wordt gekoesterd", legt Peter Nys, afgevaardigd bestuurder van de scholenkoepel KOBA ZuidkANT, uit. De Link ontvangt 503.200 euro, of zeventig procent van de totale kostprijs.

Tot slot wordt er 1.626.500 euro in OLVE Familia aan de Ingenieur Haesaertslaan geïnvesteerd. "Momenteel staat er een voor onderwijs afgekeurde laagbouw. Deze wordt vervangen door een volwaardige nieuwbouw met vier kleuterklassen, vijf lagere schoolklassen, sanitair, refter, keuken, stookplaats en berging. Zo kunnen we 225 extra kinderen ontvangen", besluit Nys.

Tegen eind 2016 willen de scholen een ontwerp hebben voor hun nieuwbouw.

Secundaire scholen

"De nieuwe verkavelingen, de nabijheid van Antwerpen en zijn dichtbevolkte randgemeenten zette onze scholen geleidelijk onder druk. Daar kunnen we nu op inspelen. Er loopt nu ook een monitoring over de toekomstige instroom bij onze secundaire scholen", besluit de schepen.

Marleen Driesmans (directrice 't Kofschip) en Annouk Peelman (directrice KTA). Op dit grasveld moet binnenkort een nieuw gebouw komen.
Benoit De Freine Marleen Driesmans (directrice 't Kofschip) en Annouk Peelman (directrice KTA). Op dit grasveld moet binnenkort een nieuw gebouw komen.