50.000 euro voor extra ontmoetingsruimte

Een terrein aan vzw De Vlerkopvang aan de Oudstrijderslaan in het centrum van Merelbeke en het buurtpark 't Lijsternest in de Wautersdreef in Melle krijgen elk 25.000 euro subsidies van Platteland Plus.

Met het subsidieprogramma wil Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, de leefbaarheid van het platteland verhogen met nieuwe ontmoetingsruimtes. "In Melle wordt buurtpark 't Lijsternest, in Melle-Vogelhoek, opgewaardeerd met spel- en sportfaciliteiten voor jongeren en ontspannings- en rustmogelijkheden voor ouderen. Tegelijk zal aansluiting worden gezocht met buurtbewoners en verenigingen, zodat het park uitgroeit tot een echte ontmoetingsplek", stelt de minister.

"In Merelbeke wil de gemeente een ongebruikte site in het centrum inrichten om het contact tussen de inwoners te vergroten. Naast de geplande buitenschoolse kinderopvang voor 750 kinderen is het ook een speelterrein voor de buurt. Er wordt avontuurlijke en natuurlijke speelruimte en sportinfrastructuur uitgebouwd. Ook voor de realisatie van dit project is 25.000 euro voorzien." (DVL)