"Zwart kruispunt wordt aangepakt"

Prins Boudewijnlaan - Frans Van Dunlaan | DISTRICT VREEST VERKEERSINFARCT BIJ WERKEN

Het kruispunt van de Frans Van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) staat bekend als een zwart punt waar zwakke weggebruikers geregeld slachtoffer worden van ongevallen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het kruispunt volgend jaar compacter en overzichtelijker maken. Het district Wilrijk vreest een verkeersinfarct bij de werken.

Het dossier van het kruispunt Prins Boudewijnlaan-Frans Van Dunlaan sleept al aan van in 2011. Bij voorbereidende werken moesten er in januari 2014 al een twintigtal bomen aan geloven, maar tot een echte start van het project kwam het nog nooit. "Het dossier kende vertraging door juridische problemen met de gunning. Dat is nu achter de rug maar daardoor moeten we intussen wel een nieuwe bouwvergunning indienen", zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Dat gebeurt dit najaar. Als het proces zonder verdere problemen verloopt, willen wij graag in de loop van volgend jaar starten met de heraanleg van het kruispunt."

Compacter

Het AWV wil het kruispunt volgend jaar compacter, overzichtelijker en vooral veiliger maken. "De bypasses, die de grootste aanleiding vormden voor de ongevallen met zwakke weggebruikers, worden weggewerkt", zo kondigt Schoenmaekers aan. "Een aangepaste lichtenregeling en vroeger startende voorsorteerstroken zullen de filevorming op het kruispunt beperken. Doordat alle oversteken via lichten geregeld worden, zal het kruispunt ook voor fietsers veel veiliger zijn. Fietspaden blijven overigens op alle takken van het kruispunt aangesloten als dubbelrichtingsfietspaden."

De werken beloven ingrijpend te worden, want niet alleen de weginfrastructuur wordt aangepakt, ook de riolering wordt vernieuwd. "Er komt een gescheiden rioleringsstelsel."

Districtsvoorzitter Kristof Bossuyt (N-VA) reageert verrast op de aankondiging van het AWV: "De start van die werken is al verschillende keren aangekondigd, maar nog nooit uitgevoerd. Voor ons als district is de verkeersveiligheid van prioritair belang maar in het project zouden er ook zo'n 150 parkeerplaatsen verdwijnen, wat de al hoge parkeerdruk op de buurt zal verhogen. We houden nu al ons hart vast wat betreft de doorstroming, zeker met de talrijke andere werven in de buurt. Wij vrezen dat hierdoor de gelijktijdige aanleg van de districtenfietsroute aan de parallele Groenenborgerlaan op de lange baan geschoven zal worden. Ik hoop dat het Agentschap Wegen en Verkeer bij dit project zorgt voor minder hinder maatregelen en goed communiceert met de buurt en met het district."

Steven Boen, actief bij de ouderraad van de vlakbij gelegen Prins Boudewijnschool hoopt dat ook de school haar zeg krijgt in de heraanleg. "Het zou fijn zijn als wij betrokken worden bij het project, want we zijn erg bezorgd over de verkeersveiligheid in de buurt van de school."

Buurt inlichten

Volgens Jef Schoenmaekers komt er nog een communiqué naar de buurt. "In de loop van dit najaar zullen we de mensen in de omgeving van het kruispunt persoonlijk op de hoogte stellen van de stand van zaken en onze plannen voorstellen. Tijdig voor de start van de werken komt er uiteraard ook nog een uitgebreide communicatie over de aanpak van de werken, de hinder, de fasering enzovoort."

Fietsers steken het kruispunt over. Volgend jaar beginnen de herinrichtingswerken.
Laenen Fietsers steken het kruispunt over. Volgend jaar beginnen de herinrichtingswerken.