"Zone 30 kan niet afgedwongen worden"

De doortocht van de N485 in Haasdonk werd enkele jaren geleden heraangelegd, maar de twee scholen in de omgeving stellen vast dat de ingrepen niet het gewenste effect hebben. Dat blijkt ook uit ons lezersonderzoek. Veel ouders klagen de snelheid aan in de Willem Van Doornyckstraat ter hoogte van basisschool De Zeppelin en de Zandstraat aan leefschool De Wollewei. Op beide plaatsen geldt een zone 30, maar die wordt niet echt afgedwongen en al evenmin gerespecteerd. "Ter hoogte van onze school werd de rijbaan opgeschoven voor een breder voetpad. Het oogt mooi, maar het effect is er niet", zegt Martine Goossens van leefschool De Wollewei. "Zelfs met de asverschuiving wordt er even snel gereden. Veel ouders parkeren op de parking in de Poerdam en moeten met hun kinderen de gewestweg oversteken." Aan basisschool De Zeppelin is het niet veel beter. Hier ligt een verkeersplateau, maar de hellingsgraad is miniem. De school zet elke dag gemachtigde opzichters in en adviseert ouders de achteringang via de Ropstraat te gebruiken. Om die reden pleit de Gezinsraad voor een snelle heraanleg van de Ropstraat. Ook de wijkvereniging heeft al een petitie gehouden.

Een oplossing is er niet meteen. "We zitten hier met een enorm grote verkeersdruk", erkent schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen. "Net om die reden stimuleren we het gebruik van de achteringang van beide scholen. De heraanleg van de Ropstraat staat op het programma en de parking aan de sporthal is al aangepakt. In de Willem Van Doornyckstraat en Zandstraat hadden we zelf liefst een variabele zone 30 gewild, maar het Vlaams Gewest heeft geweigerd." (PKM)

De asverschuiving is niet voldoende om het verkeer ter hoogte van de Wollewei te doen vertragen.
Kristof Pieters De asverschuiving is niet voldoende om het verkeer ter hoogte van de Wollewei te doen vertragen.