"Zelfs kleutertjes peperen wij al de gevaren in van Puursesteenweg"

Op de Puursesteenweg - één van de grote toegangswegen van Bornem - kruisen dagelijks honderden wagens en vrachtwagens met schoolkinderen op de fiets en te voet. Verschillende ingrepen moeten de situatie er voor de zwakke weggebruikers veiliger maken.

"Onze school in de Lindestraat ligt één straat verwijderd van de Puursesteenweg, en is dus een toegangsweg voor vele kinderen", zegt coördinator van basisschool De Linde Sam Mondelaers. "De gemachtigde opzichter die er sinds het begin van dit schooljaar staat, maakt de situatie al veiliger. Toch blijft het een érg gevaarlijk punt, we peperen dit onze leerlingen al van de derde kleuterklas in. Ze kennen de gevaren intussen beter dan vele volwassenen." De leerlingen van het Atheneum Klein-Brabant in de Lindestraat komen vaak van verder. "Zij moeten met hun fietsen het vele zware verkeer aan het begin van de Puursesteenweg trotseren. Aan de bedrijven ligt géén gescheiden fietspad en ook aan de spooroverweg is het tijdens de spits uit de doppen kijken", zegt directrice Inge Van de Venne.

Fietsostrade

"We vonden eindelijk weer een gemachtigde opzichter voor het kruispunt aan de Lindeschool, en lieten nog bijkomende borden plaatsen die de schoolomgeving aanduiden. Zij komen boven op de snelheidsindicatieborden die sowieso al op de Puursesteenweg staan", reageert mobiliteitsschepen Liesje Pauwels (CD&V). "Verderop wordt de fietsostrade langs de spoorweg afgewerkt, als alternatief voor de Puursesteenweg. Die laatste zal ook vernieuwd en meteen veiliger gemaakt worden, de budgetten worden binnenkort besproken." (EDT)

Een meisje steekt de Puursesteenweg over met de fiets. Sinds begin dit jaar staat daar een gemachtigde opzichter.
David Legreve Een meisje steekt de Puursesteenweg over met de fiets. Sinds begin dit jaar staat daar een gemachtigde opzichter.