"Wandeling met eerstejaars langs alle gevaarlijke punten"

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Frankrijklei heeft 800 leerlingen op de schoolbanken zitten. De school is zich erg bewust van de gevaarlijke punten in de buurt. "Naar schatting 40 procent van onze leerlingen komt met de fiets. De meeste leerlingen gaan via de achterkant van het gebouw binnen en buiten. Ze rijden of stappen via de Rubenslei naar de Quellinstraat en zo verder richting thuis of het openbaar vervoer op de Roosevelt", zegt directeur Filip Van Goethem. "We houden elk jaar een wandeling met de eerstejaars van onze humaniora langs alle gevaarlijke kruispunten in de buurt. Momenteel moet de Rubenslei wel heel erg veel verkeer slikken, door de werf van de Noorderlijn aan de Leien zoeken bestuurders andere wegen. Vooral aan het kruispunt Rubenslei-Quellinstraat-Quentin-Matsyslei met de Maria-Theresialei moeten leerlingen oppassen bij het oversteken want de oversteekeilandjes zijn eigenlijk te klein voor de vele fietsers die langs daar passeren."

Of de stad het punt wil aanpassen, is niet duidelijk. Het doortrekken van de fietsas evenwijdig aan de Leien, die nu stopt aan het stadspark, staat wel op het programma. Het fietspad zal pas na de heraanleg van de Noordelijke leien doorgetrokken kunnen worden aangezien hiervoor eerst een afbouw van de bussen en een hertekening van de busbanen nodig is. (DILA)

Vooral aan het kruispunt Rubenslei-Quellinstraat-Quentin-Matsyslei met de Maria-Theresialei moeten leerlingen oppassen bij het oversteken.
Laenen Vooral aan het kruispunt Rubenslei-Quellinstraat-Quentin-Matsyslei met de Maria-Theresialei moeten leerlingen oppassen bij het oversteken.