't Lessenaartje komt in zone 30 te liggen

De omgeving van basisschool 't Lessenaartje in Essene, vroeger bekend als de jongensschool, wordt ingericht als zone 30.

Die maatregel bleek noodzakelijk omdat de veiligheid in de schoolomgeving in het gedrang was. Ook een voetpad van amper twintig centimeter breed werd opengetrokken tot anderhalve meter. "De Ternatsestraat leidt de bestuurders tijdens de ochtendspits naar het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat", weet burgemeester Walter De Donder (CD&V). "De bestuurders zijn vaak opgejaagd en rijden hier veel te snel. Daarom hebben we het voetpad veiliger gemaakt en wordt hier ook een zone 30 van kracht. Er komen ook extra politiecontroles op het naleven van de maximumsnelheid." (WDS)

Leerlingen van 't Lessenaartje op het voetpad van de Ternatsestraat. Het voetpad voor de woning werd anderhalve meter breed gemaakt.
Mozkito Leerlingen van 't Lessenaartje op het voetpad van de Ternatsestraat. Het voetpad voor de woning werd anderhalve meter breed gemaakt.