"Straks leggen we zelf fietspad aan"

Er is al jaren sprake van een fietspad op de Rijksweg tussen Kuurne en Harelbeke, maar het lijkt er maar niet van te komen. Fietsers moeten er nu op de rijweg fietsen, en dat levert een erg gevaarlijke situatie op.

"Het is een rechte weg, waar spijtig genoeg te vaak sneller wordt gereden dan de toegelaten 70 kilometer per uur", zegt Kuurns schepen Francis Watteeuw (sp.a). "Elke rijrichting heeft er maar één rijvak, en de weg is dan nog eens smal, dus automobilisten moeten echt uitwijken voor fietsers, als ze hen willen inhalen. Overdag is het al gevaarlijk, 's nachts is het al helemaal niet meer aan te raden om daar nog te fietsen. Zélf durf ik er al niet meer rijden, en dat terwijl het de snelste weg is van de wijk Sint-Pieter naar Harelbeke."

Een fietspad voorzien zou maar liefst 1,2 miljoen euro kosten. "Er moeten onteigeningen gebeuren, om de weg breder te kunnen maken, de grachten moeten dichtgemaakt worden en vervangen worden door ondergrondse rioleringen, enz." "Zowel Kuurne als Harelbeke hebben 300.000 euro gebudgetteerd om aan dit project te spenderen", zegt Harelbeeks burgemeester Alain Top. "En we waren héél dicht", zegt Watteeuw. "Maar doordat er nu geen aparte budgetten meer zijn voor fietspaden op gewestwegen, en alles nu van één pot moet komen, is ons project weer uitgesteld. AWV heeft ons beloofd voor eind dit jaar een oplossing aan te reiken: misschien nemen wij de weg over van AWV, zodat we er zelf werken kunnen uitvoeren. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn."

(JME)

Op de Rijksweg moet dringend een fietspad komen.
Henk Deleu Op de Rijksweg moet dringend een fietspad komen.