"Schrijf Ringland niet af"

Nieuw rapport zet tracé op de helling maar organisatie bijt van zich af

Een nieuw rapport zet het Ringland-tracé op de helling. Uit dat rapport blijkt dat het traject via A102 alleen maar voor meer files zal zorgen. Ringland gaat ondertussen gewoon voort met handtekeningen te verzamelen om een referendum te organiseren.

Een kleine bom onder het hele Ringland-verhaal. Volgens een onafhankelijke studie van het Leuvense bureau Transport & Mobility (TML), dat gisteren uitlekte via de media, zal Ringland de files verergeren, zijn de weefbewegingen gevaarlijk en zal de Kennedytunnel dichtslibben. Concreet gaat het over de ondertunnelde A102, een verbinding tussen de E313 Wommelgem en E19 in Ekeren die vervolgens aansluit op een scheldekruising in de haven. Die A102, die de Antwerpse ring had moeten verlichten, zou volgens de studie niet werken. De A102 was nochtans één van de mobiliteitsoplossingen van het Ringland-concept. Met de A102 doet Ringland het zelfs slechter dan de Oosterweelverbinding van de Vlaamse overheid, stelt de studie.

"Fout startpunt"

Ringland heeft zich ondertussen over de studie kunnen buigen en komt al met een voorzichtig antwoord. "De basis blijft; het verkeer ontwarren en overkappen," klinkt het bij Peter Vermeulen van Ringland. "Maar wij zijn het niet eens met een aantal basiszaken waaruit de studie vertrekt zoals 20 procent meer verkeer in de stad. Dat is al een fout startpunt. Iedereen is het erover eens dat we minder de wagen moeten nemen en dat we daar een beleid moeten naar voeren. Daar is iedereen mee bezig, onder andere in slimnaarantwerpen zie je dat terugkomen. Er moet een modal shift komen, een mentaliteitsverandering, waar er voor alternatieve vervoersmiddelen gekozen wordt. Daarnaast trekken ze te veel conclusies uit één verkeersknoop die in ons tracé zit. En ons plan is zogezegd moeilijk leesbaar, maar ook een heel subjectief gegeven."

Toch zijn er een aantal punten waar Ringland open staat voor bijschaving. "We kunnen wel wat leren uit het rapport en daar dienen dergelijke studies ook voor. Onder andere de knoop waar de verschillende tracés op aansluiten, blijft een onderwerp van studie en discussie. Dit is trouwens ook maar één studie, er zullen er nog veel volgen inzake veiligheid en leefbaarheid. Deze studie stelt trouwens meer vragen dan het antwoorden geeft want er komt eigenlijk geen enkele oplossing naar voor."

De studie ligt al een paar maanden bij Ringland, in alle vertrouwen gegeven. "De timing is bijzonder ongelukkig. Wij zijn al een maand een antwoord aan het formuleren. Wij gingen die volgende week overmaken aan het studiebureau. Maar iemand achtte het zo nodig om het rapport te lekken. Het is een spijtige zaak," zegt Vermeulen nog. Volgende week komt Ringland met een uitgebreid antwoord ten gronde.

"Storm doorstaan"

Overkappingsintendant Alexander D'Hooge, de man tussen de actiegroepen en de regering, is formeel: "Dit verandert niets aan onze werkwijze. De peilers zijn wat ze zijn: overkappen en de verkeerstromen ontweven. De studie rekent Ringland af op het verkeerstechnische en niet op de basisprincipes." Dat de studie nu uitlekt lijkt een erg ongelukkige zaak. "De samenwerking tussen de verschillende partijen is pril maar sterk genoeg om deze storm te doorstaan. Het is zeer spijtig dat er op deze manier druk wordt gelegd op het project. Uit de studie op zich kunnen we wel leren," zegt D'Hooge nog.

Het plan onderzocht eveneens de R11bis, de ondertunneling van de Krijgsbaan. Een plan van de overheid, maar ook dat werd afgeschoten. Hoe het er nu voorstaat zal de Vlaamse regering zich nog harder vastbijten in het besliste Oosterweeltraject en zal Ringlandzijn beoogde 75.000 handtekeningen broodnodig hebben, willen ze nog een referendum organiseren hierover. Midden september zitten alle partijen hierover aan tafel.