“Parkvijver de Mik? Zeg maar eerder zandvlakte De Mik”: oppositie eist dringend maatregelen op gemeenteraad

Zo ziet de vijver er momenteel uit.
Toon Verheijen Zo ziet de vijver er momenteel uit.
Het waterpeil van de vijver in het parkdomein De Mik staat al enkele maanden alarmerend laag. In meer dan de helft van de grote vijver is geen spatje water nog te zien. Daarnaast zijn er ook problemen met het nogal fors geruimde slib in de gracht die de afwatering van de vijver opvangt en waarop gevist wordt door leden van De Snoek. “Er moet dringend actie ondernomen worden”, aldus Rudi Pauwels van Brasschaat 2012.

Dankzij enkele alerte en dagelijks bezoekers van het parkdomein De Mik bracht Het Laatste Nieuws op 19 oktober al het nieuws dat het waterpeil in de vijver alarmerend laag was en dat het nog verergerd was toen al dan niet per ongeluk enkele dammen tussen de vijver en de afwateringracht aan de Kerkedreef werden geraakt. Het dossier werd op de jongste gemeenteraad door Rudi Pauwels nogmaals op tafel gegooid. “De vijver en de grachten zijn het slachtoffer van een gebrek aan voortschrijdend inzicht”, is raadslid Pauwels van Brasschaat 2012 duidelijk. “In 2012 werd een herwaarderingsplan opgesteld. De vijver en de grachten moesten uitgebaggerd worden om verzanding tegen te gaan. Dat was de hoogste prioriteit. Zes jaar later is er niets gebeurd en heeft de verzanding zich meer en meer doorgezet. De gevolgen zijn duidelijk: de vijver staat voor een groot deel droog en het waterpeil is zeer laag.”

Vervuild slib

Volgens Pauwels is het ook de schuld van de gemeente dat er initiatieven zijn ontstaan om zelf proberen zaken op te lossen zoals het baggeren van de gracht door de visclub zelf. “De gracht die de afwatering, of wat daar van rest, van de vijver opvangt is uitgebaggerd en bovendien zijn de kleine dammetjes die een te snelle leegloop van de vijver tegen moeten gaan, eveneens gedeeltelijk mee weggebaggerd”, zegt Pauwels. “Het slib ligt nu op de oevers van de gracht en moet nog afgevoerd worden. Het is mogelijk vervuild. Het gevolg van deze actie is dat de vijver nu verder leeggelopen is. Dit heeft dramatische gevolgen voor de vissen, zilverreigers, eenden, ganzen en andere waterbewoners. Wij pleiten dan ook voor géén verder uitstel, maar een dringende aanpak van het probleem.

Uittredend schepen van Milieu Dirk de Kort (CD&V) antwoordde dat ze bezig zijn met de zaak volop te bekijken en de nodige maatregelen te nemen. De schepen gaf een maand geleden ook al aan dat de werken voor 2019 op de planning zouden staan.

Het nest van de zwarte zwaan in de sterk uitgedroogde vijver.
Toon Verheijen Het nest van de zwarte zwaan in de sterk uitgedroogde vijver.
De gracht die uitgebaggerd is.
Toon Verheijen De gracht die uitgebaggerd is.
Het begin van de afwateringsgracht nog voor de dammetjes die stuk werden gemaakt.
Toon Verheijen Het begin van de afwateringsgracht nog voor de dammetjes die stuk werden gemaakt.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.