"Onveilige schoolomgeving, ondanks acties"

Het verkeerscomité van basisschool De Wijsneus, aan het Sint-Genovevaplein, heeft de jongste jaren talloze acties uitgewerkt om de verkeersonveilige situatie er aan te pakken. Desondanks is er structureel weinig veranderd.

Foutparkeerders werden in het verleden al ludiek beboet en er werd ook gewerkt rond het dragen van fluo. "Die acties zijn nuttig, maar de schoolomgeving blijft onveilig", zegt directeur Hilde Marijns. "En dat heeft vooral te maken met de aanleg: er zijn geen degelijke stoepen of fietspaden, en men rijdt hier te snel. Een bijkomend probleem is de verlichtingspaal in het midden van het voetpad in de bocht naar onze school. Ouders en kinderen die met kinderwagen of fiets komen, kunnen daar onmogelijk passeren. Zij worden immers tussen de verlichtingspaal en de railing gewrongen, en moeten dus de straat op - wat levensgevaarlijk is."

Plannen voor heraanleg

Schepen van Mobiliteit Tom Roovers (Groen) heeft wel goed nieuws voor de school, want de plannen voor een heraanleg van de omgeving zijn klaar. "Deze week komt een eerste aanbesteding op het schepencollege", zegt hij. "We gaan een verhoogd plateau aanleggen ter hoogte van de kruispunten van de Oplintersesteenweg met de Herestraat en de Lindebaan. Ook de aansluiting met de Sint-Hubertusstraat wordt haakser, en daardoor overzichtelijker en veiliger. Voorts krijgt ook de omgeving van de bushalte een upgrade. Er worden fietssuggestiestroken aangelegd, en de voetpaden worden breder en zoveel mogelijk obstakelvrij." (VDT)

Een gemachtigd opzichter helpt de leerlingen oversteken.
Bollen Een gemachtigd opzichter helpt de leerlingen oversteken.