"Ondertunneling kruispunt beter nu dan morgen"

KRUISPUNT SINT-RITA - Kontich | SNELLE AANPAK NOODZAKELIJK

Onze lezers hebben beslist: het kruispunt van de Drabstraat/Pierstraat/Expressweg is het gevaarlijkste punt van Kontich. Een verrassing mag dat niet heten, zeker niet voor de honderden scholieren die er dagelijks oversteken en hun leven riskeren. Meer opmerkelijk is het dat er al 25 jaar lang wordt gesproken over een oplossing, maar dat die er nog altijd niet is. Waarom nog langer wachten?

Loop vlak voor of na schooltijd even langs het kruispunt Drabstraat/Pierstraat/Expressweg en kijk je de ogen uit. Honderden scholieren van het vlakbij gelegen Sint-Ritacollege en het Sint-Jozefsinstituut steken er in grote groepen de Expressweg over. Ze zijn soms met zovelen dat ze niet allemaal tijdig aan de overkant geraken. Sommigen bevinden zich nog op de weg, nadat voor het autoverkeer het licht alweer op groen is gesprongen. Dat er ongevallen gebeuren, kleine én grote, is quasi onvermijdelijk. In 2013 liet een jonge voetgangster er nog het leven, toen ze het kruispunt overstak en door een auto werd gegrepen. Maar ernstige ongevallen met scholieren: nee, die zijn tot nog toe uitgebleven. Een half mirakel.

"De studenten zijn er soms met zovelen dat de chauffeurs niet anders kunnen dan erop te letten", verklaart directeur Luc Vercammen van het Sint-Ritacollege. "Maar het is en blijft een fietsonvriendelijk kruispunt. Er wordt te weinig rekening gehouden met het fietsverkeer, en dat is een groot probleem. Met het Sint-Ritacollege en het Sint-Jozefsinstituut heb je twee grote scholen in de buurt, waarvan een groot deel van de leerlingen met de fiets komt. Op het kruispunt op de Expressweg heb je aan het begin en aan het einde van de schooldag wel zo'n 1.000 fietsbewegingen. Er moet daar dringend een oplossing komen om het fiets- en het autoverkeer te scheiden. Die oplossing is er ook: een ondertunneling onder de Expressweg, zodat fietsers en voetgangers het kruispunt niet meer over moeten."

Over die ondertunneling wordt intussen al zo'n 25 jaar gesproken, tot nog toe zonder veel concrete gevolgen op het kruispunt zelf. De aanpassingen die er het afgelopen jaar werden aangebracht - meer wachtruimte, betere afstelling van de lichten en de aanleg van een eilandje op de middenberm - zijn al stappen in de goede richting. Maar waar blijft die ondertunneling? "Als het van mij afhangt, komt ze eerder nu dan morgen", zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). "De plannen zijn klaar, de tunnel is uitgetekend en de gronden gekocht. Alleen hangt de ondertunneling samen met de verkaveling die mogelijk wordt aangelegd in het gebied Groeningen. Als de verkavelaar een vergunning krijgt, is de eerste voorwaarde dat hij meteen de tunnel aanlegt."

Het voordeel van dat scenario is dat de verkavelaar zelf mee opdraait voor de kosten van de aanleg, in plaats van de gemeente Kontich. En vermits de tunnel zo'n 2 miljoen euro kost, is die factor niet geheel onbelangrijk. "Als alles vlot verloopt, zouden we volgend jaar de werken kunnen starten en in 2018 de tunnel kunnen openen", vervolgt Wevers. "Maar dat is dan wel een optimistische schatting."

Meebetalen

Wat als de verkavelaar zich terug zou trekken uit het project? Worden de plannen voor de ondertunneling dan weer in de kast gestoken? "Ik zal er alles aan doen dat die tunnel er komt", reageert Wevers. "Desnoods betalen we zelf mee. Je kan altijd geld vinden voor zo'n investering."

dHet kruispunt Drabstraat en de expressweg in Kontich. Geen sinecure om over te steken.
Benoit De Freine dHet kruispunt Drabstraat en de expressweg in Kontich. Geen sinecure om over te steken.
Soms raken fietsers niet op tijd over omdat het licht te snel op groen springt voor de auto's.
Benoit De Freine Soms raken fietsers niet op tijd over omdat het licht te snel op groen springt voor de auto's.