"Nog geen plan, maar wel sloop. Dit kan niet"

DENDERMONDE DREIGT STEUN VOOR PROJECT OUDE BRIEL OP TE ZEGGEN

Het Dendermondse stadsbestuur laat van zich horen rond het project Oude Briel in Baasrode. Als het niet meteen garanties krijgt voor de ontwikkeling en mobiliteit van de site zegt het zijn steun aan het project op. "Concrete stappen in dit dossier blijven al een tijd uit, maar Waterwegen en Zeekanaal blijft wel woningen opkopen en slopen. Daardoor groeit de onzekerheid bij de bewoners", klinkt het.

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal en de POM Oost-Vlaanderen willen van de Oude Briel in Baasrode een watergebonden bedrijventerrein maken, met laad- en loskades aan de Schelde. Hoewel er tegen het project heel wat protest van buurtbewoners is, verleende het stadsbestuur tot nu toe wel zijn steun aan het project. "Maar wel met de garantie dat mobiliteitsproblemen aangepakt zouden worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a). "Bewoners vrezen toenemende verkeersdruk. Het is voor de stad een noodzakelijke voorwaarde om de mobiliteitsproblemen die er nu al zijn op te lossen, vooraleer de herontwikkeling van de Briel plaatsvindt."

Alleen zijn die gevraagde garanties tot op heden nog altijd geen zekerheid. Een overeenkomst tussen de betrokken partners om oplossingen rond de mobiliteit te koppelen aan de uitwerking van de site is, na meer dan een jaar, nog altijd niet ondertekend. En het geduld van de stad raakt op dat vlak nu duidelijk op. Een scherpe mededeling hierover is het resultaat.

"Het plan voor de Oude Briel in Baasrode beroert nu al geruime tijd de gemoederen", klinkt het. "De stad heeft het project tot nu toe ondersteund, omdat ze ervan overtuigd was dat ze zo mee kan werken aan een goede oplossing voor de mobiliteit en snel zekerheid kan krijgen over zonevreemde woningen. Intussen zijn al geruime tijd geen concrete stappen meer gezet voor dit dossier. Maar tegelijk maakt Waterwegen en Zeekanaal wel gebruik van haar voorkooprecht om woningen in de projectzone te verwerven. De onzekerheid bij de bewoners groeit. En de stad deelt deze bezorgdheid. Partners willen wel door met het project, maar de stad heeft geen garantie dat alle gevraagde randvoorwaarden vervuld worden."

Druk opvoeren

"Het is voor ons dus onvaanvaardbaar dat het project zo verder loopt", zegt Tas. "We eisen dat de overeenkomst getekend wordt. Enkel dan zal de stad haar steun aan het project blijven uitspreken."

Deze mededeling van de stad Dendermonde komt er na een boze mail van de Werkgroep Briel aan het stadsbestuur. Die kroop in de pen naar aanleiding van een nieuwe reeks afbraken van huizen in de wijk. "De aanplakking daarvan is niet correct gebeurd", maken Jan Van Steen en Michèle De Gendt van het actiecomité zicht sterk. "Pas op 25 augustus werd voor twee huizen een aanplakbiljet voor de sloop opgehangen, maar die affiche was wel gedateerd op 8 augustus. Daarmee werd de wettelijk voorziene termijn van een maand wel gehalveerd. Daar dienen wij klacht tegen in. Zelfs W&Z moet de wetgeving respecteren. Dergelijke praktijken zijn verderfelijk. De bewoners zijn het echt beu dat W&Z met zijn praktijken de druk maar blijft opvoeren en de onrust doet groeien. De voorbije zomer werden al een reeks huizen platgegooid en dat terwijl er nog niet eens een goedgekeurd plan voor de Briel is. Dat maakt ons erg boos."

Michèle De Gendt en Jan Van Steen voor een huis dat Waterwegen en Zeekanaal zal slopen.
Copyright : Geert De Rycke Michèle De Gendt en Jan Van Steen voor een huis dat Waterwegen en Zeekanaal zal slopen.