"Nieuwe verkeersregeling maakt weg extra gevaarlijk"

Sinds een paar maanden is er een nieuwe verkeersregeling van toepassing op de as Bordetlaan-St-Sauveurstraat in Ronse. Met die regeling krijgen de zijstraten een volledige voorrang op de 'zuidelijke' ring van Ronse. "En dat maakt het zeker extra gevaarlijk", klaagt één van de bewoners. "Zonder te kijken 'razen' ze hier het kruispunt over."

"Natuurlijk duidt de verkeerssignalisatie aan dat je moet stoppen voor elk kruispunt. Maar dat betekent toch niet dat de chauffeurs die uit de zijstraten komen, eigenlijk zonder te kijken en met grote snelheid over steken", zegt de bewoner. Schepen van Mobiliteit, Wouter Stockman wijst er op dat met de nieuwe verkeersregeling het zuidelijk stadsdeel met onder meer de sociale woonwijk Scheldekouter, waar toch een pak gezinnen met kinderen wonen, nauwer doet aansluiten bij het stadscentrum. "De ingreep om de zijstraten volledige voorrang te geven, is er gekomen op advies van een studiebureau en de stedelijke verkeerscommissie", licht schepen Stockman toe. "Met de ingrepen wilden we ook voorkomen dat de zuidelijke as als vluchtweg werd gebruikt door het zwaar wegvervoer. Nu, overdreven snelheid op kruispunten is toch een subjectief gegeven. In dat stadsgedeelte mag er 50 km/uur worden gereden." (MDVR)

De zijstraten hebben nu voorrang op de 'zuidelijke' ring van Ronse.
Ronny De Coster De zijstraten hebben nu voorrang op de 'zuidelijke' ring van Ronse.