"Moet er eerst een drama gebeuren?"

DE GROENE POORT - LILARESTRAAT | STAD BELOOFT DEZE MAAND INGREPEN NA OPROEP DIRECTRICE

De veiligheid aan basisschool De Groene Poort, die vlakbij de drukke Lilarestraat ligt, laat ondanks tal van klachten van het schoolbestuur nog steeds te wensen over. "Moet er nu echt eerst een ongeval gebeuren?", vraagt de directrice zich af. "We plannen nog deze maand enkele ingrepen", belooft het stadsbestuur. "We gaan niet wachten tot er een drama gebeurt."

Vrije Basisschool De Groene Poort in het Zottegemse Sint-Maria-Oudenhove klaagt al jaren over de onveilige verkeerssituatie op de gewestweg vlak voor de school. Een greep uit de terugkerende klachten van ouders en directie: te snel verkeer, geen fietspaden of oversteekplaatsen voor fietsers, slecht aangeduide zebrapaden en nauwelijks signalisatie die aangeeft dat er een school in de buurt is. Vele jaren vielen hun verzuchtingen bij het stadsbestuur echter in dovemansoren. De directie had het zelfs over "een vergeten school". "Intussen is er gelukkig al een klein beetje beterschap", vertelt directrice Ann Van den Steen . "Ter hoogte van de schoolpoort werden kegels geplaatst en ook de signalisatie is verbeterd. Al blijft de oversteek richting het Sint-Hubertusplein bijzonder gevaarlijk. De wijkagent komt er af een toe een oogje in het zeil houden, maar infrastructurele werken zijn er nog niet gebeurd."

Verlichting

Van de 150 leerlingen wordt momenteel zo'n 80% met de wagen naar school gebracht, terwijl de meeste kinderen op wandel- of fietsafstand van de school wonen. Dit omwille van de onveiligheid in de schoolomgeving. "Aangezien het hier om een smalle weg gaat, blijkt het aanleggen van een fietspad niet evident. De kinderen die wel met de fiets komen, doen dat bijna allemaal onder begeleiding van een van de ouders. Sinds begin dit schooljaar kan men wel gebruik maken van een trage weg die werd vrijgemaakt. Nu is die nog berijdbaar, maar dat zal in de winter wel anders zijn. Gelukkig lijkt het stadsbestuur bereid deze te verharden." Toch kan de schoolomgeving volgens de directrice al een pak veiliger worden gemaakt met een paar simpele ingrepen. "Een betere aanduiding van het zebrapad en bijkomende verlichting zou al wonderen doen. Of een simpel bord dat aangeeft dat men een schoolomgeving nadert kan de chauffeurs ook aanzetten om wat trager te rijden", bedenkt ze.

Gewestweg

De stad stak zich jaren weg achter het excuus dat de Lilarestraat een gewestweg is. Het stadsbestuur kan nochtans een akkoord sluiten met de Vlaamse overheid , een zogenaamde 'module 10'. Concreet laat die toe om maatregelen te treffen om de snelheid af te remmen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een verkeersplateau of extra zebrapaden. "Dat klopt", zegt schepen Peter Vansintjan. "Maar om te voldoen aan de voorwaarden van een 'module 10' moet de in- en uitgang van de school wel langs de gewestweg liggen. Alleen dan betaalt het gewest het volledige bedrag van de werken terug, en dat is hier niet het geval. Als de in- en uitgang binnen een straal van 150 meter ligt, draait de stad op voor de helft van de kosten." Dat is voor De Groene Poort het geval.

"Toch gaan we nu op vraag van de school nog deze maand een aantal werken laten uitvoeren. Zo worden de voetpaden heraangelegd zodanig dat kinderen die te voet naar school komen dat op een comfortabele manier kunnen doen. Ook het zebrapad verandert van plaats aangezien ook de schoolingang is veranderd. Verder worden er een aantal paaltjes geplaatst die moeten verhinderen dat voor de schoolpoort geparkeerd wordt. Borden die een schoolomgeving aanduiden zijn in principe niet toegelaten op een gewestweg. Toch hebben we er een aantal besteld om aan de verschillende schoolomgevingen in onze gemeente te plaatsen. Het veiliger maken van de schoolomgevingen is één van onze prioriteiten deze legislatuur. Er is te lang te weinig gebeurd op dat vlak."

In de smalle Lilarestraat staan de auto's na schooltijd rijendik. De meeste kinderen worden met de wagen gebracht omwille van de verkeersonveiligheid in de schoolomgeving.
Ronny De Coster In de smalle Lilarestraat staan de auto's na schooltijd rijendik. De meeste kinderen worden met de wagen gebracht omwille van de verkeersonveiligheid in de schoolomgeving.
Aan het Sint-Hubertusplein is het bijzonder gevaarlijk om over te steken.
Ronny De Coster Aan het Sint-Hubertusplein is het bijzonder gevaarlijk om over te steken.