"Mijn doel is mensen weer vertrouwen geven"

Hasselt krijgt - na jaren van een socialist aan het roer - met Nadja Vananroye weer een CD&V'er als burgemeester. De OCMW-voorzitster heeft het ambt aanvaard "om Hasselt niet in onbestuurbaarheid te storten". "Het doel is mensen weer vertrouwen te geven", zegt ze.

Partijvoorzitter Wouter Beke zat samen met de nieuwe burgemeester en haar partijgenoten-schepenen aan tafel te glunderen. CD&V pleegde gisteren dan ook een echte coup in Hasselt. "Of we de hoofdprijs hebben weggekaapt? Ik ben vooral tevreden dat we de dreigende chaos en onbestuurbaarheid in de belangrijkste stad van Limburg hebben kunnen afwenden", zegt Beke.

Weinig ervaring

Met Vananroye schuift de partij alvast een opvallende keuze naar voor. Hoewel de 43-jarige sinds 2010 in de gemeenteraad zit, heeft ze nog maar sinds de start van deze legislatuur bestuurservaring opgedaan als OCMW-voorzitster. Zelf vindt ze dat geen handicap. "Het is niet omdat je weinig politieke ervaring hebt dat je een minder goede bestuurder kan zijn. Ik heb onder andere bij het sociaal economiebedrijf IN-Z ervaring opgedaan als leidinggevende. Dat schrikt me dus niet af. Bovendien sta ik er niet alleen voor. Er staat een hele ploeg rond mij."

Ze moet wel toegeven dat ze gisterenmorgen niet had gedacht dat ze 's avonds als burgemeester haar eerste interviews al zou geven. "Het is allemaal nogal snel gegaan. Ik wou echter niet dat Hasselt onbestuurbaar zou worden. Daarom heb ik de vraag van de partij om het roer in handen te nemen aanvaard. Wat Hasselt nu nodig heeft, is vertrouwen geven aan de mensen, ook aan de stadsmedewerkers. Ik wil luisteren, overleggen en nadien duidelijk communiceren over het hoe en het waarom van die beslissingen. Waar mijn focus als burgemeester op zal liggen? Uiteraard moeten we het bestuursakkoord uitvoeren. Verder zal de integratie van het stadsbestuur en het OCMW een belangrijk aandachtspunt zijn. Dat wordt een grote oefening waarin we nog een hele weg hebben af te leggen."

Bevoegdheden

Vananroye beseft dat er haar nog heel wat hete hangijzers wachten als burgemeester. Zo werkte ze al even aan het dossier rond het nieuwe ziekenhuis. "Of ik daar nu een andere impuls aan wil geven? Dat is een van de dingen waarvan we in de komende dagen moeten bekijken hoe we daarmee omgaan."

Opvallend: de bevoegdheden van Welzijn en het OCMW-voorzitterschap zouden volgens de burgemeester alvast binnen haar partij blijven. Of en hoe er verdere bevoegdheden worden herschikt, was gisterenavond nog niet duidelijk.

Steun

Als OCMW-voorzitster was de Hasseltse geen onbekende voor het grote publiek, toch zal ze nu nog meer in de belangstelling komen te staan. "Of dit ambt mijn leven zal veranderen? Voor een stukje wel waarschijnlijk. Maar van de achttien jaar dat ik met mijn man getrouwd ben, hebben we er samen ook al heel wat in de politiek opzitten. Hij staat hier honderd procent achter. Benieuwd wat mijn zoontje hiervan gaat zeggen. Die slaapt namelijk al", lacht Vananroye.

De andere CD&V-schepenen, die door de dag nochtans ook in de weegschaal lagen voor het hoogste ambt, sloten meteen de rangen en zaten broederlijk naast Vananroye aan tafel. "Wij verlenen voor tweehonderd procent onze steun aan Nadja", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput. "Ze heeft het perfecte profiel om zowel binnen als buiten het bestuur de kar te trekken. Zo kunnen we samen aan een nieuw elan voor deze coalitie werken."

Nadja Vananroye was tot gisteren OCMW-voorzitster.
Borgerhoff Nadja Vananroye was tot gisteren OCMW-voorzitster.
Gelukkige partijgenoten bij CD&V: Karolien Mondelaers, Wouter Beke, Nadja Vananroye, Tom Vandeput en Gerald Corthouts.
Borgerhoff Gelukkige partijgenoten bij CD&V: Karolien Mondelaers, Wouter Beke, Nadja Vananroye, Tom Vandeput en Gerald Corthouts.