"Met scholen blijven zoeken naar oplossingen"

Luikersteenweg - Hasselt Gevaarlijke verkeersader, maar stad slechts deels bevoegd

De drukke Luikersteenweg wordt in onze verkeersenquête beschouwd als het gevaarlijkste punt voor scholieren in Hasselt. De verkeersader loopt via de zuidelijke kant van stad tot in het centrum en er liggen verscheidene scholen in de buurt, zoals het Virga Jessecollege.

De Luikersteenweg, een bevoegdheid van de Vlaamse overheid, staat al vele jaren bekend als een gevaarlijke baan.

Toen N-VA Hasselt in 2011 de interactieve webstek www.veiligverkeerhasselt.be lanceerde om zicht te krijgen op de onveilige verkeerspunten in de stad, beet de Luikersteenweg zowat de spits af. De kritiek van de gebruikers bevatte meerdere punten. Allereerst zijn er de talrijke oversteekplaatsen die problemen veroorzaken. Daarnaast zorgen de oprit en afrit van de E313 voor extra verkeersdrukte. En bovendien krijgen de zijstraten van de Luikersteenweg tijdens de spitsuren af te rekenen met sluipverkeer. "We zullen alleszins maatregelen nemen op wegen die de Luikersteenweg verbinden met een school", zegt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a). "In de Toekomststraat bijvoorbeeld wordt de fietssuggestiestrook aangepakt die nu voor verwarring zorgt en aan de Zeven Septemberlaan komen zebrapaden. Verder overleggen we met de directies hoe we het verkeer veiliger kunnen afstemmen op de schoolgaande jeugd. Wat de Luikersteenweg zelf betreft, zijn wij enkel bevoegd voor het gedeelte binnen de Ring."

Risicoperiode

In de omgeving van de steenweg liggen meerdere scholen, zoals kindercampus Catharina in de Jan Palfijnlaan en het Virga Jessecollege in de Guffenslaan. Met ongeveer 1.500 leerlingen is het Virga Jessecollege de grootste school in de buurt. "De Luikersteenweg is levensgevaarlijk. Vooral wanneer het schemert of er lichte regen valt. Aan de oversteekplaatsen is het dan extra uitkijken. Voor ons breekt nu dus een risicoperiode aan", zegt coördinerend directeur Gert Maex.

Stadsleven

Samen met de ouderraad bekijkt het Virga Jessecollege regelmatig wat het zelf kan doen. "Vorig jaar deelden we bijvoorbeeld fluorescerende rugzakhoezen uit om leerlingen zichtbaarder te maken. Daarnaast doen we ook mee aan SMS (het project Slimme Mobiele Scholen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, red.), dat secundaire scholen inhoudelijke en financiële ondersteuning biedt om verkeersopvoeding op de agenda te zetten. Zo wordt er geïnvesteerd in verkeerslessen en willen we onze leerlingen laten wennen aan het stadsleven. Op onze schoolschermen berichten we ook vaak over veiligheid. Zo manen we onze leerlingen geregeld aan om fluohesjes te dragen. Ten slotte overleggen we ook met de dienst Mobiliteit van de stad. Door vlot te communiceren en problemen in kaart te brengen, gaan we samen op zoek naar structurele oplossingen", zegt Gert Maex.

Ondanks alle inspanningen krijgt ook het Virga Jessecollege soms te maken met kleine ongevallen.

Onvermijdelijk

"Ouders geven ons hun dierbaarste bezit en wij trachten dan ook alle jongeren veilig naar school en weer thuis te krijgen. Helaas is het quasi onvermijdelijk dat er bij het oversteken wel eens een voetganger of fietser geraakt wordt. Maar elk ongeval dat we kunnen vermijden, is een kleine overwinning."

De oprit en afrit van de E313 veroorzaken op de Luikersteenweg nog extra verkeersdrukte.
Mine Dalemans De oprit en afrit van de E313 veroorzaken op de Luikersteenweg nog extra verkeersdrukte.
De vreemde fietssuggestiestrook in de Toekomststraat.
Mine Dalemans De vreemde fietssuggestiestrook in de Toekomststraat.