"Met 'als' en 'zou' zijn onze leerlingen niet geholpen"

N31 - Lissewege | PLANNEN TUNNEL BESTAAN, MAAR DIRECTIE LISBLOMME ZIET GEEN VOORUITGANG

Met stip op één: de meest onveilige schoolomgeving is die van basisschool De Lisblomme in Lissewege. Dat is niet verwonderlijk: de school ligt naast de N31 Zeebruggelaan tussen Zeebrugge en Brugge. Ondanks vele inspanningen om de school aan te duiden, blijft het een knelpunt. "We moeten de leerlingen bij de hand nemen om de straat over te steken."

Het kruispunt N31 Zeebruggelaan met de Stationsstraat richting het dorp van Lissewege is al één van de meest gevaarlijke punten van Brugge. Komt er nog eens bij dat er ook een populaire basisschool aan de weg ligt.

Er passeren elke dag honderden vrachtwagens die vanuit de haven richting binnenland moeten, of omgekeerd. De Lisblomme dringt al meer dan tien jaar aan op meer veiligheid rond de schoolpoort. "Maar we krijgen van de stad altijd hetzelfde te horen: we moeten wachten tot de Vlaamse overheid ons kruispunt aanpakt. Die plannen zijn er: er zou een lange tunnel komen in de lengte van de N31 om zo een veilige bovengrondse doorsteek richting Stationsstraat te creëren. Kostprijs: minstens 100 miljoen euro. Maar in afwachting van die belangrijke werken, moeten we nog altijd rekening houden met het vele verkeer dat hier passeert, niet zelden aan hoge snelheid", zeggen directeurs Inge Dermul en Brigitte Monballieu.

Duur

De Vlaamse overheid is nog steeds op zoek naar een privaat-publieke samenwerking om het kruispunt aan te pakken. Een tunnel is duur en daar wringt het schoentje. Of het er ooit van komt, is nog maar de vraag. Vlaanderen heeft zich er wel toe verbonden om alle bovengrondse kruispunten langs de N31 weg te werken. Met de start van de werken aan de Bevrijdingslaan is het voorlaatste punt nu aan de beurt. In principe zou daarna Lissewege moeten volgen.

Maar met 'als' en 'zou' schiet de basisschool De Lisblomme, met zo'n twintig leerkrachten voor tweehonderd leerlingen geen klein schooltje, weinig op. "We kregen onlangs van de stad zo'n fluorescerend Victor Veilig-ventje om aan de schoolpoort te plaatsen en zo automobilisten te wijzen op de zone 30. Klein probleempje: er is hier geen zone 30. Men heeft ervoor gekozen om de maximumsnelheid hier op 50 kilometer per uur te houden. We kunnen zo'n mannetje dus niet plaatsen", zuchten de directeurs.

Banners

Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te garanderen heeft de school de laatste jaren een paar ingrepen gedaan. Zo hangen er grote banners aan de poort om chauffeurs op de schoolomgeving te wijzen. Verder worden kinderen ertoe aangespoord om via de achterzijde de school binnen en buiten te komen. "Maar kinderen die naar de oude dorpskern moeten, begeleiden we steevast over de drukke N31", klinkt het.

Het gevaarlijke kruispunt.
Benny Proot Het gevaarlijke kruispunt.