"Mensen moeten hier eens nadenken over hun rijgedrag"

KROONSTRAAT - SINT-KWINTENS-LENNIK HERAANLEG BRACHT GEEN VEILIGHEIDSGEVOEL

De heraanleg van de Kroonstraat (N282) was tien jaar geleden best revolutionair te noemen, met fietssuggestiestroken en algemene voorrang voor voetgangers. Maar veilig voelen onze lezers zich er nog altijd niet, zeker bij het begin en einde van de schooldag. En dat heeft veel te maken met het rijgedrag van - onder andere - de ouders.

In Sint-Kwintens-Lennik kregen de Markt en de N282 tien jaar geleden een compleet nieuw aanzicht. Voetgangers en fietsers moesten er voorrang krijgen op het andere verkeer, en dus werden er fietssuggestiestroken aangelegd en werd het centrum een zone 30. Zónder zebrapaden, want in een zone 30 moeten bestuurders overstekende voetgangers altijd voorrang geven.

Klinkt allemaal goed, maar heel wat lezers vinden dat het er in de praktijk niet bepaald veiliger op geworden is. Zeker niet bij het begin en einde van de schooldag, wanneer ouders hun kind vlak bij de poort willen afzetten of ophalen. Dat is het geval aan onder andere basisschool De Kleine Prins.

Het gemeentebestuur van Lennik stelde in de voorbije jaren al verschillende extra maatregelen voor om de veiligheid rond de scholen te verbeteren. Zelf veranderingen aanbrengen, kan niet, gezien het Vlaams Gewest wegbeheerder is en dus groen licht moet geven. Enkele van die voorstellen werden ook uitgevoerd, zoals de aanleg van zebrapaden. Maar een magische oplossing is er niet. "We hebben voortdurend overleg met alle schooldirecties over de veiligheid rond de scholen, en dus ook met die van De Kleine Prins", zegt schepen van Mobiliteit Yves De Muylder (CD&V). "Aan de school werden al octopuspalen geplaatst en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet de fietssuggestiestroken geel schilderen, wat de situatie nog duidelijker moet maken voor automobilisten."

Defensief rijden

Volgens De Muylder kan je de infrastructuur wel extra in de verf zetten, maar moeten ook de weggebruikers mee willen werken. En daar knelt het schoentje. "Ouders willen hun kinderen aan de schoolpoort afzetten en ophalen", aldus de schepen. "Daar ontbreekt het hen vaak aan defensief rijgedrag. Er zou dringend een mentaliteitsverandering moeten komen. Als gemeente leveren wij een maximale inspanning voor de veiligheid rond scholen. Maar als de automobilisten niet meewillen... De auto's komen voor het gemeentebestuur op de laatste plaats, zwakke weggebruikers krijgen voorrang. We willen dat principe invoeren op het hele grondgebied van Lennik, maar dat vergt tijd."

Volgens de schepen is het ook niet eenvoudig omdat het gemeentebestuur rekening moet houden met het Vlaams Gewest. "Het is gemakkelijk om commentaar te leveren op de gemeente, maar de Kroonstraat is een gewestweg. Alle maatregelen moeten dus met het AWV overlegd worden. Dat verloopt wel goed, maar het duurt erg lang voor de maatregelen zichtbaar zijn. Tijdens de vorige legislatuur drong ik er al op aan om zebrapaden in de zone 30 te schilderen. Pas anderhalf jaar later werd dat ook uitgevoerd. Het duurde zo lang dat ik er moedeloos van werd."

Een agent helpt bij het oversteken ter hoogte van De Kleine Prins. Hoewel het een zone 30 is, waar voetgangers altijd voorrang hebben, werden er toch zebrapaden geschilderd.
Mozkito Een agent helpt bij het oversteken ter hoogte van De Kleine Prins. Hoewel het een zone 30 is, waar voetgangers altijd voorrang hebben, werden er toch zebrapaden geschilderd.
Mozkito