"Leerlingen kiezen andere school"

DIRECTEURS HOUDEN IEDERE DAG HUN HART VAST

Dagelijks trotseren duizenden scholieren in Sint-Dimpna een chaos van vrachtwagens, bussen en auto's. Enkel wanneer de Ring een ontsluiting krijgt, kunnen ze veilig op hun school geraken. "Intussen blijven we bij de Vlaamse overheid hameren op een tonnagebeperking zodat het zwaar vervoer al gebannen wordt", zegt mobiliteitsschepen Pieter Verhesen (N-VA).

Er zijn nog geen dodelijke of zware ongevallen gebeurd op het Sint-Dimpnaplein en het kruispunt van de Gasthuisstraat met Laar en De Billemontstraat, ter hoogte van het Sint-Dimpnacollege en de Vrije Basisschool Sint-Dimpna. Maar de directeurs van beide scholen houden dagelijks hun hart vast. "Het is hier niet leefbaar. Voor kinderen die op het kruispunt moeten afslaan met de fiets om naar onze school te komen, is het een helse opdracht tussen al die vrachtwagens en auto's. Het is zelfs zo erg dat er daarom soms leerlingen zijn die niet voor onze school kiezen", zegt Guy Geuns, directeur van VBS Sint-Dimpna. "Al 22 jaar ben ik directeur en elke 5 jaar steken er plannen de kop op voor een veiligere schoolomgeving. Maar er komt niks van in huis. Om moedeloos van te worden, is het."

Aanrijding

Ouders durven hun kinderen niet meer alleen de fiets op sturen. "Ooit heb ik eens een auto een meisje op de fiets zien aanrijden terwijl dat kind groen licht had. Sindsdien zweer ik erbij om mijn dochter nooit alleen te laten fietsen", zegt Jing Sun, mama van Tess (7), aan de schoolpoort. Steeds meer mensen zetten hun kinderen dan ook af met de auto. "Er zijn mensen die denken dat de school een drive-in is. Ze parkeren hun auto op de stoep, maar zo brengen ze fietsende kinderen in gevaar", zegt Gorik Goris, de directeur van het Sint-Dimpnacollege.

Een oplossing kan er enkel komen als al het verkeer dat van de Ring richting Retie, Dessel en E34 moet, niet meer door de dorpskern van Sint-Dimpna passeert. Al jaren dringt het stadsbestuur bij het Agentschap Wegen en Verkeer aan om werk te maken van 'het doortrekken van de Ring', zodat de hoofdweg in Sint-Dimpna een lokale weg wordt, net zoals dat met de Molseweg is gebeurd. "Er moeten òpnieuw allemaal onderzoeken gebeuren vanaf nul. Dan spreek je al snel over 5 tot 10 jaar vooraleer er een spade in de grond zal steken. Zeer frustrerend is dat", zegt schepen van Mobiliteit Pieter Verhesen (N-VA). "Ondertussen zijn we zelf met het idee gekomen om een tonnagebeperking - dat verkeer boven 5 ton verbiedt - te laten invoeren vanaf de Stenehei in Dessel tot in Sint-Dimpna. Maar ook die beslissing ligt bij het AWV."

Ondertussen neemt het stadsbestuur wel zelf een kleine actie. Zo contacteert ze grote bedrijven die Geel met zware vrachtwagens passeren. "We sensibiliseren hen om via de nieuwe weg tussen Geel en Kasterlee (N19g) te rijden. Sommige bedrijven gaan daar effectief op in. We hebben tellingen gedaan in Sint-Dimpna en stellen vast dat het verkeer van februari 2014 tot maart 2016 met 10 tot 15% is gedaald. Het is een begin. We blijven die sensibilisering doortrekken", aldus Pieter Verhesen. Extra blauw aan de scholen - wat ouders van schoolkinderen vragen - blijkt niet direct een meerwaarde in de huidige situatie.

"Zolang de weginfrastructuur in Sint-Dimpna niet verandert, zal extra politiecontrole alleen maar bijdragen tot het veiligheidsgevoel van de mensen. In welke mate zijn scholieren dan effectief veiliger?", bedenkt politiekorpschef Dirk Van Aerschot. "Er gebeuren relatief weinig ongevallen daar. Hopelijk blijft dat zo."

Laveren tussen bussen, taxi's en auto's is niet gemakkelijk.
Maria de la Cruz Laveren tussen bussen, taxi's en auto's is niet gemakkelijk.
Een moeder waagt zich met een kindje op het drukke plein.
Maria de la Cruz Een moeder waagt zich met een kindje op het drukke plein.