"Kom uitleggen wat je wil, het is nee"

INFOVERGADERING VOOR OMWONENDEN OVER 8 WINDTURBINES HAALT NIETS UIT

De acht windturbines op de terreinen van Katoen Natie in de haven moeten nog gebouwd worden, maar ze houden de omwonenden nu al uit hun slaap. Op een rumoerige infovergadering maakten ze duidelijk wat ze van de plannen denken. "Die windmolens zullen 's nachts 43 decibel produceren en dat wordt een ramp voor onze nachtrust", klinkt het.

De sprekers van Electrabel en Katoen Natie werden door de inwoners van Oostakker, Desteldonk en Hijfte naar huis gestuurd met de staart tussen de benen. De aanwezigen weigerden naar de presentatie van de bedrijven te luisteren en het ontaarde al snel in een scheldpartij. Het is al de derde poging van Katoen Natie om windturbines te bouwen op de terreinen van dochteronderneming NV Sabeen, telkens onder luid protest van de buurt. In het eerste plan stonden nog 13 windmolens, daarna werd dat verminderd tot 9 en in de nieuwe aanvraag zijn het er 8. Ze zijn wel bijna 50 meter hoger dan om het even welke andere windmolen in het Gentse.

Slagschaduw

"Als buurtbewoners voelen we ons niet gerespecteerd. De turbines worden in een industriezone geplaatst maar aan drie zijden wonen er mensen. Bewoners van Desteldonk, Oostakker en de parochie Hijfte in Lochristi dreigen met slagschaduw en geluidsoverlast te zitten. Bovendien dreigen onze huizen minder waard te worden", zegt Tony Baetslé. Hij verzamelde op één avond 103 bezwaarschriften tegen de windmolens, wat overeen komt met alle aanwezigen.

"Het draagvlak voor deze windmolens bij de omwonenden is nul", klinkt het. "Men mag zo veel uitleggen als men wil, men zal hier niemand kunnen overtuigen dat deze windturbines een aanwinst voor de buurt zijn."

Er werd gesuggereerd om gronden te huren in de haven op plaatsen waar geen mensen woonden. Daar wou Katoen Natie echter niets van weten. "We willen die windmolens net op ons terrein omdat we een eigen technische dienst hebben die snel kan tussenbeide komen in geval van een probleem. Als die windmolen ergens ver weg staat is dat een logistiek probleem", aldus Kurt Dupon van Katoen Natie.

Overdag zullen de bewoners tot 48 decibel aan lawaai moeten verdragen van de windmolen. Dat komt overeen met het geluid van een voorbijrijdende auto. s' Nachts zal dat geluidsniveau naar 43 decibel zakken. "Wat zullen Electrabel en Katoen Natie doen om mij te helpen als mijn kind niet kan slapen?", wilde Koen Mestdag weten. Katoen Natie zal de Vlarem norm van 43 decibel gebruiken. "Vanaf 39 decibel kan men aan slapeloosheid gaan leiden en negatieve effecten voelen op de gezondheid. We willen dat de overlast beperkt blijft tot 39 decibel maar dan draait de windmolen op zo'n lage snelheid dat hij niet meer rendabel is", aldus Mestdag.

Compensatie

Andere bewoners eisten dan weer dat de molens uitgeschakeld worden van zodra er sprake is van slagschaduw. Dat is een vervelend randfenomeen van windmolens. Er is nu een beperking van 8 uur per jaar met een maximum van 30 minuten per dag. Maar de omwonenden willen dat herleiden tot 0 uur. Daarnaast vreest men ook dat de woningen fors aan waarde zullen verminderen door de komst van de windmolens. "Eigenlijk zou men de omwonenden een tegemoetkoming moeten bieden om hun woningen extra te isoleren en het waardeverlies te compenseren", klinkt het bij de omwonenden. "Maar dat zal de kostprijs van dit project zo hoog opkrikken dat het weer niet rendabel wordt. Vandaar onze raad. Bouw die windmolens niet of zet ze ergens anders."

Eeuwig durende oorlog

De openbare onderzoeken naar de milieuvergunning en de bouwvergunning lopen nog. Als Katoen Natie en Electrabel toch een vergunning zouden krijgen van de provincie dan hebben ze alvast een andere afweging te maken. Willen ze wel een eeuwig durende oorlog met de buren riskeren in ruil voor de ongetwijfeld forse opbrengsten van de acht windmolens? Kurt Dupon kondigde alvast aan dat hij binnenkort met de actievoerders aan tafel wil zitten om - zonder scheldpartijen - verder te onderhandelen.

Tony Baetslé verzamelde 103 bezwaarschriften, wat overeen komt met alle aanwezigen op de infovergadering.
James Arthur Tony Baetslé verzamelde 103 bezwaarschriften, wat overeen komt met alle aanwezigen op de infovergadering.