"Joepie, eindelijk kunnen we in onze nieuwe klasjes"

Ze hebben er meer dan vijftien jaar op moeten wachten, maar vanaf dit schooljaar kunnen de leerlingen en leerkrachten van KOHa Heilige Familie eindelijk hun intrek nemen in de nieuwe gebouwen.

Bijna een jaar werd er gewerkt aan de twee nieuwe gebouwen van KOHa Heilige Familie. De plannen zelf liggen al meer dan 15 jaar op tafel. "Een nieuwbouw was nodig, want het oude gebouw dateert van voor 1930", zegt directeur Vera Vercauteren. "Intussen werd er ook al een containerklas bijgeplaatst om alle 161 leerlingen een plekje te kunnen geven." Samen met de andere vestiging telt KOHa Familie in totaal 381 leerlingen.

Eerder werd het oude gebouw al afgebroken om de nieuwbouw te kunnen verwezenlijken. "Het vorige schooljaar hebben we ons dan ook moeten behelpen. We hadden geen refter meer, dus moesten de leerlingen 's middags in de klas eten. Ook de leerkrachten brachten hun pauze met koffie door in de klas. Door tijdelijk gebrek aan een ICT-lokaal weken de oudste leerlingen uit naar de middelbare scholen uit onze scholengroep om daar de computers te gebruiken."

Vandaag zijn de twee nieuwe gebouwen helemaal klaar. "Er is een nieuw sanitair blok voor de meisjes, een gloednieuwe refter, een multimedialokaal, een zorgklas, drie extra klaslokalen en een bureau voor mij", zegt de directeur. "Tot voor kort had ik enkel op de andere vestiging een bureau. Nu kan ik hier ook mensen ontvangen en documenten bewaren."

De zesdeklassers zijn alvast enthousiast want zij hebben voortaan hun eigen blok. Ook bisschop Van Looy kwam langs en zag dat het goed was. Hij nam zijn tijd om de nieuwe gebouwen in te zegenen. De leerkrachten gaven dan weer uitleg bij de verbouwing en de leerlingen stonden in voor de hapjes. (KDBB)

De leerlingen springen een gat in de lucht, want voortaan kunnen ze les volgen in nieuwe lokalen.
Copyright : Geert De Rycke De leerlingen springen een gat in de lucht, want voortaan kunnen ze les volgen in nieuwe lokalen.