"Je moet hier duizend ogen hebben"

OVONDE - AARSCHOT VIJF JAAR NA AANLEG IS NOG LANG NIET IEDEREEN OVERTUIGD

De ovaalvormige rotonde, oftewel 'ovonde', in het centrum van Aarschot is nu al vijf jaar in gebruik. De ingreep heeft al de nodige kritiek gekregen in het verleden, maar ook nu is er nog altijd discussie over hoe je 11.000 leerlingen er nu precies moet laten doorstromen. In het nabijgelegen Damiaaninstituut blijft er ook twijfel over de veiligheid van de constructie.

De ovonde kwam er in 2011 om het onoverzichtelijke kruispunt van de Langdorpsesteenweg, de Herseltsesteenweg, de Pastoor Dergentlaan, de Elisabethlaan, het Schaluin en de August Reyerslaan veiliger te maken. Maar anno 2016 is de constructie geen onverdeeld succes te noemen. Stien De Meyer en Tine Geens, beiden leerlingen van het Damiaaninstituut, zijn twee minder enthousiaste gebruikers van de ovonde. "Je hebt hier als fietser totaal geen overzicht", klinkt het. "Er zijn te veel 'in- en uitgangen'. De beplanting op de middenberm is dan weer te hoog. Je kan dus niet zien of er aan de overkant auto's de ovonde oprijden. Je moet ook oppassen dat je niet op die uitstekende drempels aan de rand rijdt."

Leerkracht Mieke Meert treedt de meisjes bij. "Ook als automobilist voel ik me hier niet op mijn gemak", vertelt ze. "Je moet duizend ogen hebben. Een van de gevaarlijke punten is de busstrook naar onze school. De lijnbus draait van de ovonde de Pastoor Dergentlaan in en snijdt fietsers de pas af. Het zou logischer zijn als de busstrook en het fietspad van plaats zouden wisselen. Zo blijft het fietspad rechts van de weg en komen fietsers automatisch aan de poort van het Damiaaninstituut uit. Nu moeten ze bij de rotonde aan onze school nog eens oversteken."

Veiligste optie

"De huidige opstelling is nochtans de veiligste optie", reageert Christel Verlinden, schepen van Openbare Werken. "Aan die bushalte stappen leerlingen van verschillende scholen op. We hebben gekozen om het fietspad van de bushalte te scheiden, omdat het vroeger versperd werd door de tientallen leerlingen die op de bus stapten. Voetgangers en fietsers kwamen met elkaar in botsing. Dat waren pas gevaarlijke toestanden."

"Algemeen beschouwd draait de ovonde goed", vindt Myriam Borremans, adjunct-directeur van het Damiaaninstituut. "Al laat de signalisatie wel erg te wensen over. Het mag vuurrood gemarkeerd staan dat je voor indraaiende bussen moet uitkijken. Er is niet eens een logo op de grond geschilderd. In deze scholenbuurt zou in de eerste weken van september ook wat meer politietoezicht mogen zijn. Agenten kunnen de weggebruikers langs de rotondes begeleiden, want het is niet altijd even duidelijk hoe je moet rijden. Sommige weggebruikers leren misschien verkeerde gewoontes aan. Op de hoek met de Schoolstraat staat regelmatig één agent, maar dat is te weinig."

Burgemeester André Peeters (CD&V) van Aarschot is verrast door de kritiek. "Over de inzet van politieagenten vergaderen wij twee keer per jaar met de directieraden van de scholen. We zetten ook regelmatig agenten in bij de scholen. Maar we kunnen natuurlijk niet op ieder kruispunt een inspecteur laten postvatten."

Leerlingen Stien en Tine fietsen over de Ovonde. "Geen overzicht", luidt hun oordeel.
Bollen Leerlingen Stien en Tine fietsen over de Ovonde. "Geen overzicht", luidt hun oordeel.