"In mijn klas weten ze al dat ik niet goed te been ben"

Geen trappen voor Xander Van Der Meulen (6) dit jaar in het Sint-Lievensinstituut, want speciaal voor hem verhuisde de school het eerste leerjaar van de eerste naar de gelijkvloerse verdieping. "Ik heb een verlamming aan mijn benen. Ik kan wel trappen lopen, maar geen tien keer per dag. Door de klas te verhuizen kan ik bij mijn vriendjes in de klas blijven zitten", vertelt Xander.

Geen verhuis naar een ander klaslokaal dit schooljaar voor Xander Van Der Meulen (6) en zijn klasgenootjes in het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem. Vorig schooljaar behaalden ze nochtans hun diploma in de derde kleuterklas waardoor ze gisteren de stap zetten naar het eerste leerjaar. Toch trokken ze gisteren naar hetzelfde klasje als vorig jaar. "Ongeveer een jaar na zijn geboorte werd duidelijk dat Xander een motorisch probleem had en daar draagt hij nu nog de gevolgen van. Hij kan wel een beetje stappen maar voor grotere afstanden gebruikt hij zijn rolstoel. Omdat het klaslokaal van het eerste leerjaar op de eerste verdieping is, heeft de school de derde kleuterklas op de gelijkvloerse verdieping heringericht zodat Xander geen trappen hoeft te doen. Toch wordt het wat aanpassen voor hem, want de school heeft de klasgenoten van Xander verdeeld in twee verschillende klasjes. Wat voor andere kinderen misschien evident is, maakt voor Xander soms een wereld van verschil uit", zegt papa Johan, die zelf lesgeeft aan de vijfdeklassers in het Sint-Lievensinstituut.

Helpende handen

Toch lijkt Xander weinig problemen te hebben met zijn nieuwe klasgenootjes. "De meeste ken ik al uit de kleuterklas en mijn twee nieuwe klasgenootjes zullen mij wel snel leren kennen. Ze weten ondertussen al dat ik niet zo goed te been ben, maar ik kan best wel snel lopen", zegt het knaapje zonder verpinken.

De leerlingen van juf Eveline beseffen dat ze nu en dan wel rekening moeten houden met Xander. "Toen Xander vorig schooljaar was gevallen, heb ik hem recht geholpen en toen hij met zijn been in het gips stak, heb ik hem in zijn rolstoel overal naartoe gebracht", zegt Robin fier. "En als mijn potlood valt, springen ze ook allemaal recht om het op te rapen", vult Xander aan.

Voor directeur Paul De Roo was het evident dat de school zich zou aanpassen aan de noden van Xander. "We weten dat hij niet goed te been is, dus hebben we de derde kleuterklas en het het eerste leerjaar van lokaal laten wisselen. Daardoor Xander geen trappen te doen en zit hij dicht bij de toiletten en de schoolpoort. Ook zijn lessenaar en stoel zijn aangepast en drie keer per week krijgt hij extra begeleiding van een externe leerkracht.. Samen met de leerkrachten, zijn ouders en het CLB zullen we ervoor zorgen dat Xander elk jaar met zijn vriendjes mee kan overgaan naar het volgende leerjaar. En dat moet lukken, want Xander is best een slim kereltje", knipoogt de directeur.

Sint-Lievensinstituut past lokaal aan voor leerling Xander (6) met motorische beperking

Xander met zus Nore en papa Johan, die zelf lesgeeft in het Sint-Lievensinstituut, en mama Karen.
© Marc Gysens Xander met zus Nore en papa Johan, die zelf lesgeeft in het Sint-Lievensinstituut, en mama Karen.
Xander is moeilijk te been, maar kan wel stappen. Op de eerste schooldag wilde hij dan ook niet in zijn rolstoel naar school.
© Marc Gysens Xander is moeilijk te been, maar kan wel stappen. Op de eerste schooldag wilde hij dan ook niet in zijn rolstoel naar school.
Xander Van Der Meulen met zijn juf en klasgenootjes in de klas. Xander kreeg zelfs een aangepaste lessenaar en stoel.
© Marc Gysens Xander Van Der Meulen met zijn juf en klasgenootjes in de klas. Xander kreeg zelfs een aangepaste lessenaar en stoel.