"Hopelijk keert kalmte nu terug"

NIEUW, HISTORISCH CORRECT(ER), INFOBORDJE LEOPOLD II EIST AANDACHT OP

Het standbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers heeft opnieuw een infobordje, dat historisch correct(er) moet zijn. De afgelopen jaren voerden actiegroepen een verhitte strijd door telkens verschillende andere infobordjes weg te nemen. Open Monumentendag, waarin de plaatsing van het bordje kaderde, kende overigens heel wat bijval.

Het bronzen ruiterstandbeeld van koning Leopold II is niet onbesproken. Het beeld moet een ode brengen "aan de vorst als bevrijder van de Congolese slaven en weldoener van de Oostendse vissersbevolking". Links staan Afrikanen afgebeeld, rechts Oostendenaars. In 2004 sloeg de actiegroep Stoete Ostendenoare toe en zaagde de hand af van een van de Afrikaanse figuren, een verwijzing naar het koloniale schrikbewind van Leopold II. Een tijdje terug werd het officiële infobordje van de stad weggenomen door diezelfde Stoete Ostendenoare en vervangen door een tekst die het schrikbewind van Leopold II benadrukte. Een andere actiegroep, de Brave Ostendenoare, hing dan weer een bordje op met de verwezenlijkingen van de koning. Ook dat werd vroegtijdig weggehaald. Het hangen en wegnemen van bordjes kreeg de allure van een ruzie op de speelplaats. Het stadsbestuur wil nu komaf maken met de heisa en liet een historisch correct(er) tekstje maken dat bij het beeld past. Oostende is na Halle en Wilrijk pas de derde Vlaamse stad, die historische info in verband met de regeerperiode van Leopold II laat aanpassen.

Consensus

"Het heeft wat geduurd omdat er binnenskamers toch consensus moest gevonden worden. Bij mijn aanstelling als cultuurschepen tien maanden terug, had ik me voorgenomen om van een passende tekst werk te maken", stelt Bart Plasschaert (CD&V). "Hopelijk keert de kalmte nu terug. Er zijn in Oostende nog genoeg andere problemen die energie vergen. Het monument is nu eenmaal wat het is."

De passages 'de gevoerde koloniale politiek roept tot op vandaag grote controverse op' en 'de bestrijding van de slavernij [...] als verantwoording voor de kolonisering' springen het meest in het oog. "De tekst kan scherper, maar is alvast een grondige verbetering", is Congo-kenner Lucas Cathernie van mening.

Ook VRT-journalist en Congo-specialist Peter Verlinden woonde de tekstvoorstelling bij.

"De aanpassingen zijn voorzichtig, maar correct. Het probleem zit vooral in de weinige accurate kennis die we hebben over wat er zich precies in Congo heeft afgespeeld. Zo zijn er slechts een vijftal foto's van Congolezen met afgehakte handen."

Sky Watch

Nabij het beeld stonden ook twee replica's van de afgehakte hand, geplaatst door kunstenaar Enca Caen en Piet Wittevrongel, de geestelijke vader van de Stoete Ostendenoare die naar eigen zeggen niet bij de groep zelf betrokken is. "De tekst is hoe dan ook veel te braaf. Leopold II is een van de grootste misdadigers van de mensheid. De tekst is wel een stap in de goeie richting. Ik vraag me af of mijn anarchistische vrienden van de Stoete Ostendenoare hier genoegen mee kunnen nemen."

Je zou haast vergeten dat Open Monumentendag zelf veel meer is dan tekst bij een standbeeld. De Koniginnelaan vormde het hart van vijftien activiteiten in Oostende. Langs de laan, die door dezelfde Leopold II werd aangelegd, werden verschillende zitbankjes geplaatst om sociale interactie uit te lokken. De Sky Watch op de Soldatenberg, op het einde van de Koninginnelaan, vormde letterlijk een spectaculair hoogtepunt. Bezoekers werden tot op 50 meter hoogte gehesen en kregen een adembenemend zicht op Oostende en haar verkeersassen. Een gids legde haarfijn de stedelijke ontwikkeling doorheen de jaren uit. Zo liepen er vroeger sporen waar nu de bekende Verenigde Naties laan ligt.

Cultuurschepen Bart Plasschaert onthult het nieuwe infobord bij het standbeeld van Leopold II. Rechts kan U de volledige nieuwe tekst lezen.
Benny Proot Cultuurschepen Bart Plasschaert onthult het nieuwe infobord bij het standbeeld van Leopold II. Rechts kan U de volledige nieuwe tekst lezen.
Benny Proot
Nabij het standbeeld van Leopold II werd ook een replica geplaatst van de afgehakte hand, het werk van actiegroep Stoete Ostendenoare.
Benny Proot Nabij het standbeeld van Leopold II werd ook een replica geplaatst van de afgehakte hand, het werk van actiegroep Stoete Ostendenoare.