"Geen plaats voor windowshopping"

STAD BINDT STRIJD AAN MET EROTISCHE MASSAGESALONS

De stad Antwerpen bindt de strijd aan met de erotische massagesalons. Vanaf oktober moeten zulke salons verplicht een vestigingstoelating aanvragen. Ze zullen doortastend worden gecontroleerd en salons met onethische praktijken worden onmiddellijk gesloten. De stad zorgt hiermee voor een Vlaamse primeur.

In vijf jaar tijd is het aantal massagesalons in de stad maar liefst verdubbeld. Het gaat om meer dan 500 zaken, hieronder vallen ook sauna's, zonnebankcentra en kuuroorden. De stad is bezorgd over het groeiend aantal salons waar er naast massages ook 'happy endings' gegeven worden of waar masseuses ten prooi vallen aan uitbuiting, mensenhandel en gedwongen prostitutie. Naar schatting zijn er zo'n 70 illegale zaken. Daarom zullen niet-professionele massagesalons onderworpen worden aan een vestigingstoelating waar een diepgaande controle aan vooraf gaat. Salons die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zoals de Belgische Massage Federatie, zijn vrijgesteld en worden door hun eigen federatie gecontroleerd.

"Met deze nieuwe regelgeving willen we vooral mensenhandel en verdoken prostitutie bestrijden", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Onderzoek wijst uit dat masseuses in zulke zaken zich soms in erg kwetsbare posities bevinden. Door de controle kunnen we hen naar hulpverlening leiden en zo de werkomstandigheden verbeteren. Ook een strenge controle op brandveiligheid, pandkwaliteit en hygiëne is noodzakelijk."

Sluitingsuren

Massagesalons die seksuele diensten aanbieden, zich in dezelfde buurt vestigen en sluitingsuren niet respecteren, zorgen voor dezelfde overlast als in de prostitutiezone. "Windowshopping, klanten die prijzen onderhandelen op straat: daar kan geen plaats voor zijn in Antwerpen. Een verschuiving van prostitutie naar buurten buiten de concentratiezone in het Schipperskwartier willen we absoluut tegengaan."

Concreet zal elk salon dat niet-cosmetische massages aanbiedt, gecontroleerd worden door stedelijke en regionale diensten, van de brandveiligheid tot de sociale zaken maar ook de politie zal de salons uitvoerig bezoeken. Nieuwe vestigingen zullen zich onmiddellijk in regel moeten stellen en moeten zich minstens 250 meter van een ander salon plaatsen zodat er geen concentratie meer ontstaat. Salons die geen vestigingstoelating hebben, kunnen dan ook onmiddellijk door de burgemeester gesloten worden. De stad volgt hiermee andere grote steden zoals Amsterdam, die vorig jaar maar liefst 16 salons gesloten heeft.

Illegale praktijken

De Belgische Massage Federatie is opgetogen met de nieuwe regelgeving. "Er is een lacune in de wetgeving. En de stad lost dat nu op. Zelf proberen we ook al jaren illegale praktijken op te sporen en aan te geven", zegt voorzitter Mario Blokken. De federatie controleert ook zijn eigen leden. "Wij hebben 230 leden, waarvan zo'n 80 in de regio Antwerpen. Die zijn bij ons aangesloten nadat ze een opleiding konden voorleggen en een examen hebben afgelegd. Wij testen hun kennis wel degelijk. In het algemeen kan je wel stellen dat onze leden zich strikt aan de regels houden."

De nieuwe regels worden in oktober al ingevoerd.