"Evenveel blauw op straat ondanks personeelstekort"

POLITIEZONES DELEN INTERVENTIEPLOEGEN

De politiezones van Hamme/Waasmunster en Zele/Berlare werken voortaan samen. Daardoor kunnen ze ondanks het personeelstekort genoeg blauw op straat blijven garanderen. "Interventieploegen worden voortaan ingezet in de vier gemeenten en we wisselen materiaal zoals flitswagens uit", zegt korpschef Mariska Van Hoylandt.

De korpsen in het hele land kampen met een gebrek aan personeel. In sommige politiezones leidt tot een fusie, maar in Hamme, Waasmunster, Zele en Berlare willen de twee politiezones autonoom blijven werken. "Alle pas afgestudeerde inspecteurs worden meteen ingezet voor het zogenaamde 'Plan Canal'. Dat is het plan om radicalisering aan te pakken in de gemeenten rond het kanaal in Brussel. Bijgevolg komen er geen nieuwe inspecteurs meer bij, terwijl er wel agenten met pensioen gaan of eruit stappen", zegt Jan Ketels, korpschef van de politiezone Hamme/Waasmunster.

Extra uren draaien

"Toch blijft de druk voor genoeg blauw op straat groot", vult de korpschef van de zone Berlare/Zele Mariska Van Hoylandt aan. "Op korte termijn kunnen we onze mensen extra uren laten draaien, op lange termijn is dat geen oplossing."

Daarom sloegen de twee politiezones de handen in elkaar. "Op deze manier behoudt elke zone zijn eigenheid, maar komen we toch tegemoet aan de vraag van de gouverneur om over te gaan naar grotere werkingsgebieden", zegt Zeels burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). In mei van dit jaar werd er op administratief vlak al een gezamenlijke officier van bestuurlijke politie aangesteld. "Nu gaan we ook samenwerken op gebied van interventie", zegt Van Hoylandt. "Concreet wil dat zeggen dat er verspreid over de vier gemeenten in totaal evenveel interventieploegen aan het werk zullen zijn als nu tijdens de nachten van zondag tot en met donderdag. Maar de capaciteit is beter verspreid. Een interventieploeg zal nog steeds bestaan uit mensen uit hetzelfde korps, maar het gebied wordt groter. Bovendien kan er voortaan altijd een officier van de gerechtelijke politie aanwezig zijn zodat er efficiënter kan gewerkt worden. Daarnaast creëren we een gemeenschappelijke ploeg voor de recherche van mensen uit beide zones."

Verder wordt er ook samengewerkt op het gebied van materiaal. Zo zal de zone Hamme/Waasmunster het pas gekochte flitsvoertuig van 65.000 euro verhuren aan de politiezone van Berlare/Zele. "Een win-winsituatie voor iedereen, zo komt er voor ons een deeltje van de kostprijs terug en de andere zone hoeft die investering niet te doen", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V) uit Hamme. "Deze verschillende samenwerkingsgebieden zijn pas een begin", zegt Van Hoylandt. "We hebben heel wat raakvlakken met de andere politiezone maar we moesten ook een aantal procedures op elkaar afstemmen. Het is alleszins de bedoeling om de samenwerking op termijn verder uit te breiden." Een fusie komt er niet meteen. "Dat is nu niet aan de orde. Maar als je er ooit wil toe komen, moet je tijdig stappen zetten", aldus Berlaars burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). Ongeruste inwoners hoeven zich alvast geen zorgen te maken over de verplaatsing naar een nabijgelegen politiekantoor. Iedereen kan nog steeds terecht in de bestaande politiekantoren.

Burgemeesters Katja Gabriëls (Berlare), Herman Vijt (Hamme) en Patrick Poppe (Zele) ondertekenen de overeenkomst.
Copyright : Geert De Rycke Burgemeesters Katja Gabriëls (Berlare), Herman Vijt (Hamme) en Patrick Poppe (Zele) ondertekenen de overeenkomst.