"Eindelijk meer voetpaden én parkings"

OUDENBOSWIJK - Lokeren | SCHOOLOMGEVING EIND DIT JAAR GRONDIG HERTEKEND

Het Lokerse stadsbestuur belooft werk te maken van een veilige schoolomgeving in de Oudenboswijk. Extra voetpaden en meer parkeergelegenheid moet een einde maken aan de chaos rond de schoolpoort. De directie en ouderraad kregen inspraak in de plannen.

Al bij het begin van de legislatuur zette het Lokerse stadsbestuur heel wat middelen in om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Dit schooljaar krijgt basisschool Oudenbos in de Fernand Hanusdreef de hoogste prioriteit. Het wijkschooltje telt 180 leerlingen, maar kampt toch met enkele niet te onderschatten verkeersproblemen.

"Rond de Sint-Pauluskerk kunnen auto's parkeren, maar toch is er te weinig parkeergelegenheid, zeker na de school, als alle ouders op hetzelfde tijdstip arriveren", zegt directrice Katleen Poppe. "Bovendien is er geen voetpad rond de kerk, waardoor veel kinderen en ouders op straat dienen te wandelen. Tot slot zouden we ook graag zien dat bij de oversteek tussen onze beide schoolgebouwen ter hoogte van de ingang van de kerk de kinderen afgeschermd worden van het verkeer met een buffer."

"We hebben een studiebureau aangesteld om de prioriteit te bepalen van elke school", zegt schepen van mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). Zo werd twee zomers geleden ingegrepen aan de gevaarlijke oversteekplaats op de Zelebaan (N47) ter hoogte van de Bengelschool en ook bijvoorbeeld in de Luikstraat of aan de scholen achter het station werden de straten heraangelegd in functie van de schoolgaande jeugd.

Beschermd dorpsgezicht

In de plannen voor de heraanleg heeft de stad rekening gehouden met alle verzuchtingen. "Er komen extra parkeerstroken aan de overzijde van de kerk. Het plein voor de kerk zelf zal licht verhoogd worden zodat auto's er niet op kunnen rijden of parkeren. Op vraag van het agentschap Erfgoed hebben we ook rekening moeten houden met het beschermde dorpsgezicht en ligt de nadruk op stenen. Omdat we als stad toch ook wat groen in de buurt willen, worden er in de verharding groene speelzones voorzien", zegt Van Rysselberghe. "Rondom de kerk komen nieuwe voetpaden en aan beide uitgangen van de school wordt een hoge groenzone ingericht. Op deze manier worden ter hoogte van de schoolpoorten een zone gecreëerd waar kinderen veilig het schoolterrein kunnen op- en afwandelen en ouders hun kroost rustig kunnen opwachten."

Lukraak parkeren

Directrice Poppe hoopt dat ouders na de heraanleg niet meer lukraak langs de straat zullen parkeren. "Nu hebben ze vaak geen keuze omdat er te weinig plaats is, maar door de heraanleg zou dit moeten veranderen."

Ze benadrukt ook dat in overleg met het nabijgelegen bedrijf Janssens in het verleden al een overeenstemming werd bereikt om de route naar de school veiliger te maken. "Het bedrijf heeft zijn vrachtwagenchauffeurs gesensibiliseerd om niet vlak voor de start van een nieuwe schooldag uit te rijden. Bovendien plaatste het bedrijf daarnaast ook een verkeerslicht aan zijn uitgang om de veiligheid nog verder te verhogen."

De uitvoering van de heraanleg van de schoolomgeving in de Oudenboswijk staat momenteel gepland voor het einde van dit jaar en begin volgend jaar. Het totale kostenplaatje van de werken wordt geraamd op zo'n 450.000 euro.

De schoolomgeving aan de kerk van Oudenbos wordt vanaf volgend jaar een pak veiliger door enkele ingrepen.
Yannick De Spiegeleir De schoolomgeving aan de kerk van Oudenbos wordt vanaf volgend jaar een pak veiliger door enkele ingrepen.