"Eenrichtingsverkeer helpt niet, integendeel"

SINT-Pietersschool - Oostkamp Situatie verbeterd, maar nog altijd oppassen

Een van de slechtste verkeerssituaties in Vlaanderen: zo doopte het VTM-magazine Telefacts de omgeving rond de Sint-Pietersschool drie jaar geleden. Intussen zijn er wat ingrepen gebeurd, maar het blijft er erg druk én opletten geblazen. "Eenrichtingsverkeer in een aantal straten invoeren, zou alleen maar nieuwe problemen creëren", stelt schepen van Mobiliteit Els Roelof (CD&V).

Telefacts buisde drie jaar geleden het centrum van Oostkamp op vlak van verkeersveiligheid. Maar ook de ouders en grootouders van de schoolgaande jeugd maakten toen hun ongerustheid bekend. Meer dan 80 procent van de ouders van de leerlingen van de vrije basisschool en Middenschool Sint-Pieter, die de bevraging invulden, vond op dat moment de verkeersituatie in het centrum onveilig. "Vooral de beslissing om de verkeerslichten uit te schakelen aan de kruispunten viel in slechte aarde", zegt schepen van Mobiliteit Els Roelof (CD&V). "De lichten op het kruispunt Kortrijksestraat/Walstraat/Marechalstraat hebben we na die bevraging opnieuw doen branden, hoewel we zeker wisten dat de meningen daarover fifty-fifty waren. Het is kiezen tussen een geleidelijke verkeersdoorstroming zonder lichten, ofwel steeds weer starten en stoppen door de lichten. Sindsdien werkt het oude systeem dus terug."

Kaart

Directeur Sabine Schepens van de Middenschool is evenwel blij dat de lichten weer werken. "De situatie is zoals ze vroeger was en dat is een goede zaak. Ik vind dat de veiligheid verhoogd is. Ook de komst van fietssuggestiestroken heeft het veiligheidsgevoel verbeterd, al raden we de kinderen aan om zich niet te laten wegdrummen op die fietspaden. Dankzij de schoolfietsroutekaart van de provincie sporen we ook aan om veilige routes te nemen."

Aparte strook

Niettemin blijft de verkeerssituatie rondom de scholen in Oostkamp-centrum discussie veroorzaken. De gemeente zoekt op lange termijn naar oplossingen. "Een eenduidige oplossing bestaat er niet", zegt Roelof. "Wel is de situatie voor een stuk verbeterd dankzij het dubbelrichtingsfietspad tussen de rotonde Siemenslaan en de Legedaledreef. Dat zorgt ervoor dat de vele schoolgaande kinderen de N50 Kortrijksestraat niet meer moeten kruisen." Toch dringen zich nog ingrepen op. "We hebben een aantal studies laten uitvoeren om de druk van het verkeer te berekenen. Een suggestie is om in bepaalde straten eenrichtingsverkeer in te voeren. We hebben dat bekeken, maar zijn niet overtuigd. Ik denk dat we een aantal nieuwe knelpunten zouden creëren. Ingrepen langs de Kortrijksestraat dringen zich op. Ik denk dat we een 'quick win' kunnen realiseren door een aparte strook te voorzien langs de Gruuthuselaan. Nu staat daar op drukke momenten een file. Als we die kunnen wegwerken, wordt ons centrum wat leefbaarder en daar zijn de vele fietsers richting scholen zeker mee gediend. Maar daarvoor hebben we de medewerking nodig van Vlaanderen."

Een jonge fietser passeert het kruispunt van de Kortrijksestraat met de Walstraat.
Benny Proot Een jonge fietser passeert het kruispunt van de Kortrijksestraat met de Walstraat.