"Een planologisch monster"

BREDABAAN - Schoten | 44 ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL IN 3 JAAR

Vierenveertig ongevallen mét lichamelijk letsel in de voorbije drie jaar: de Bredabaan op het grondgebied van Schoten is een riskant stuk voor zwakke en andere weggebruikers. Het grootste aandachtspunt is het gedeelte tussen de Horstebaan (Carrefour) en de op- en afrit van de autosnelweg, richting Brasschaat. "Een monster", zegt het Sint-Michielscollege.

In het zuiden van de stad heb je de Boomsesteenweg met een lang kleinhandelslint, maar ook het noorden van Antwerpen heeft zo'n onding van ruimtelijke (wan)ordening, langs de Bredabaan. Doden vielen er de jongste jaren niet, wel vier zwaargewonden. Wie als fietser tussen een altijd drukke rijbaan en de winkels wil overleven, kan een extra paar ogen gebruiken. Zowat elke winkel heeft zijn eigen op- en afrit.

In het laatste stuk van de Bredabaan op Schotens grondgebied - tussen de autosnelweg en de Media Markt - is er de voorbije jaren een veiligere oplossing gevonden. Wie naar pakweg de Action of AS Adventure moet, kan nog kiezen tussen een paar opritten en moet er via een ontsluiting achter de winkels weer af. Je komt dan uit naast de brug van de E19.

Het sléchte nieuws is dat er op korte termijn nog geen alternatief is voor het gedeelte van de Bredabaan richting Brasschaat tussen de Horstebaan en de op- en afrit van de E19. Hier vind je winkels of garages zoals Dovy Keukens, Krefel, Torfs Schoenen en BMW. Eén van de problemen is plaatsgebrek.

Schepen voor Mobiliteit Erik Block (CD&V): "We sleutelen aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. We willen zoveel mogelijk in- en uitritten van de bedrijven in die zone aan mekaar koppelen. Dan kom je tot een parallelweg van de Bredabaan, met nog hoogstens drie in- en uitritten. We wachten nu nog op verkeerstellingen van het Vlaams gewest. Een timing durf ik niet op de ingreep te kleven. Eén oplossing is uitgesloten: het verkeer langs achteren wegleiden. De bedrijven liggen tegen villawijk De List aan."

Studie volgend jaar

Dat het Vlaams gewest nog niet begon met tellingen, komt door de bijna afgeronde heraanleg van de Kapelsesteenweg. De resultaten zouden nu een fout beeld geven. Jef Schoenmaekers (Wegen en Verkeer Antwerpen): "We starten volgend jaar een studie om het verkeer op de Bredabaan vlotter en veiliger te maken. Onze focus ligt op de verkeersafwikkeling van de verschillende kruispunten én van de ontsluiting van de winkels. Daarna kunnen we misschien al vrij snel kleinere, maar wel efficiënte maatregelen nemen."

Bij de oppositie in Schoten hoopt Peter Arnauw (Groen) dat de parallelweg er komt. "En een heraanleg van het fietspad zou ook mogen. Nu ligt dat er schots en scheef bij."

Kurt Vermeiren (sp.a) is realistisch: "We kunnen al die winkels niet wegtoveren. Met infarstructuuringrepen los je niet alles op. Iedere weggebruiker draagt zijn verantwoordelijkheid."

Afraden

In het nabije Sint-Michielscollege, op de Kapelsesteenweg in Brasschaat, is directeur Logistiek Jef Van den Bogaert categorisch: "We raden onze leerlingen af de Bredabaan te gebruiken. Het is daar véél te gevaarlijk. Een planologisch monster, een mini-Boomsesteenweg. Leerlingen uit Merksem kiezen doorgaans de verbinding via het Laar (Ekeren) en de brug van Sint-Lucas. De meeste van onze scholieren komen trouwens uit Ekeren, Kapellen en Brasschaat."

De vele op -en afritten van de winkels maken fietsen op de Bredabaan levensgevaarlijk.
Laenen De vele op -en afritten van de winkels maken fietsen op de Bredabaan levensgevaarlijk.