"Burgemeester pakte hier nog pinten"

ZAAL MEIBLOEM KRIJGT TWEEDE LEVEN ALS ONTMOETINGSPLEK 'DE KOER'

De Brugse Poort heeft er binnenkort een trekpleister bij. Sinds enkele weken zijn vrijwilligers met man en macht bezig om zaal de Meibloem om te bouwen tot de Koer: een ontmoetingsplek voor de buurt en productie- en presentatieplatform voor kunstenaars. Op zaterdag 10 september wordt de site aan het publiek gepresenteerd.

Initiatiefnemer van het project is de vzw Vergunning. Het collectief is al drie jaar actief in de Brugse Poort om leegstaande sites een tijdelijke invulling te geven. Toen eerst het succesvolle project de Meubelfabriek en later ook de Binnenweg op een einde liep, viel het oog van de medewerkers van de Vergunning op feestzaal de Meibloem.

Het meer dan 100 jaar oude gebouw in de Meibloemstraat huisvestte de afgelopen decennia onder meer een jeugdhuis, volkshuis en een cinema als thuishaven van de socialistische partij in de Brugse Poort. Ook de eerste socialistische burgemeester van de stad, Gilbert Temmerman, was er kind aan huis. Net als huidig burgervader Daniël Termont die er pinten dronk in het intussen al lang verdwenen jeugdhuis T-Klub.

De afgelopen jaren geraakte het volkshuis echter meer en meer in onbruik en vzw Vergunning zag een mooie opportuniteit om er een initiatief voor een langere termijn op poten te zetten. Na een vergelijk met cvba De Vooruit kwam het project in een stroomversnelling. De voorbije weken sloegen hun medewerkers er samen met de hulp van buurtbewoners hun tenten op voor een 'bouwkamp' waarbij de verschillende ruimtes gestript worden om opnieuw een frisse wind te laten waaien door het gebouw. Niet voor niks doopten de initiatiefnemers het project om tot 'de Koer'.

Gemeenschapsoven

Ze willen de drempel voor bezoekers zo laag mogelijk houden en de binnentuin van de voormalige feestzaal zal omgebouwd worden tot een groene, uitnodigende ruimte. Welke activiteiten er juist zullen plaatshebben, is nog niet duidelijk, maar er wordt al gebroed op de bouw van een gemeenschapsoven, de installatie van een buurtcafé en de aanleg van een groene speel- en ontmoetingsruimte.

Daarnaast wil vzw Vergunning ook beloftevolle kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen aantrekken om 'de Koer' te gebruiken als productie- en presentatieplek. "We zijn zeker nog op zoek naar residenten", nodigt Tim Bruggeman uit. "De Koer moet een voedingsbodem worden voor jonge en vernieuwende kunstenaarspraktijken." Tot slot wil de vzw de buurt ook betrekken bij het herwaarderen van de voormalige feestzaal de Meibloem door haar te betrekken bij de verbouwing. De afgelopen weken kwamen al tal van jonge en oudere buurtbewoners hun steentje bijdragen bij de sloopwerken. "Maar ook de komende maanden zullen er nog bouwweekends georganiseerd worden", bevestigt Eva Samyn.

Wie al een eerste keer kennis wil maken met 'de Koer' kan op zaterdag 10 september afzakken naar het openingsfeest 'Driemaal Scheepsrecht' vanaf 15 uur in de Meibloemstraat. 's Avonds volgt de inhuldiging van de site gevolgd door optredens van Steiger, Knownalone en The Germans. Wie wil meehelpen, kan contact opnemen via info@dekoer.be.

Het podium van zaal de Meibloem wordt gesloopt.
Wannes Nimmegeers Het podium van zaal de Meibloem wordt gesloopt.