"Auto's lijken van alle kanten te komen"

ESTHETISCH EEN PAREL, MAAR VOOR FIETSERS LEVENSGEVAARLIJK

Het Dorpshart is onoverzichtelijk, de Hoogstraat veel te smal, en samen maken ze van het centrum van Puurs een gevaarlijke plek voor kwetsbare weggebruikers. Dat zeggen zowel de fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland als de Puurse Sjabi-scholen. "Er is geen wonderoplossing voor beide locaties", reageert burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V)

Het Dorpshart is het nieuwe plein dat enkele jaren geleden werd gecreëerd pal in het centrum van Puurs. Oude woningen werden er gesloopt, in de plaats kwam een ontmoetingsplek met winkels, horecazaken en appartementen rondom. "Het Dorpshart is esthetisch mooi uitgewerkt, maar de inrichting is levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers", zegt coördinator van de fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland Michel Landuyt.

Twijfelen

"Omdat de plek een pleinfunctie heeft, zijn er geen niveauverschillen of lijnen tussen het voetpad, het fietspad en de rijweg, alles loopt in elkaar over. Er komen verschillende straten op het Dorpshart uit, wagens lijken er van alle kanten tegelijk te komen. Je ziet er alle weggebruikers regelmatig twijfelen: waar moet ik nu precies naartoe en hoe moet ik daar geraken?"

Ook de Hoogstraat - die langs weerskanten op het Dorpshart uitkomt - is volgens Landuyt gevaarlijk. "Deze straat is veel te smal, voor wagens geldt éénrichtingsverkeer maar fietsers rijden langs beide kanten. Zij moeten regelmatig uit de weg springen om niet onder een auto of bus terecht te komen. Ook hier ontbreken niveauverschillen en de duidelijkheid van een aparte fietsstrook. Een eenvoudige oplossing op beide locaties zou meer markering zijn. Een afgebakende fietszone met rode toplaag laat de schoolkinderen tenminste weten waar ze moeten fietsen. Men kan van de Hoogstraat ook een fietsstraat maken, waar fietsers de volledige rijbaan mogen gebruiken en meteen het tempo voor de wagens bepalen. Het Dorpshart volledig autovrij maken - zoals eerder in een petitie werd gevraagd - is misschien wat te verregaand."

Ingewikkeld

Ook in de scholen van het Sint-Jan Berchmansinstituut is het probleem gekend. "Onze kinderen weten op het Dorpshart niet waar 'hun' plaats is, waar ze moeten rijden of oversteken, of ze voor of achter de grote bloembakken moeten rijden enzovoort", zegt directrice Katrin Pepermans.

"Ikzelf kruis het plein ook dagelijks met de fiets, en heb er ook moeite mee. Auto's uit de Hoogstraat hebben er voorrang, hoewel de inrichting op het plein anders doet vermoeden. Kinderen vanuit Kalfort rijden het plein rechtdoor op, en komen zo oog in oog met wagens die vanuit de Stationsstraat indraaien en hen niet hebben opgemerkt. Want ook die automobilisten zijn óók druk het hele plein in het oog aan het houden. Het stukje straat aan Kruidvat en Standaard Boekhandel maakt het geheel nog ingewikkelder. Het Dorpshart oogt een gezellig plein, maar is samen met de Hoogstraat en de Begijnhofstraat een belangrijke verkeersader. Vanuit Oppuurs en Liezele rijden dagelijks automobilisten door het centrum richting N16. De fietser wordt hierbij als 'verkeersremmer' gezien, maar stilaan beginnen ouderen en kinderen de Hoogstraat te mijden."

Extra bloembakken

Burgemeester van Puurs Koen Van den Heuvel (CD&V) is zich bewust van de klachten. "De Hoogstraat werd zo'n tien jaar geleden vernieuwd. Meteen toen we na die heraanleg het probleem opmerkten, hebben we de plannen voor onze andere centrumstraten aangepast. Natuurlijk is de ruimte in de Hoogstraat erg beperkt, toch willen we bekijken hoe we het geheel in de toekomst veiliger kunnen maken", klinkt het. "Het Dorpshart is net ingericht als plein met terrassen, men moét er trager rijden. Ik ben niet van plan om Koning Auto er weer te laten regeren. We plaatsten al extra bloembakken om de rijweg duidelijker af te bakenen, maar een eenvoudige oplossing voor het hele plein is er niet. Het bewuste straatje aan Kruidvat en Standaard Boekhandel afsluiten is juridisch moeilijk. Bij de start van het project Dorpshart werd deze doorgang contractueel vastgelegd, het gemeentebestuur kan dit dus niet alleen beslissen. Om het Dorpshart volledig autovrij te maken is het draagvlak volgens mij ook te klein, onze Puurse gemeenschap is daar nog niet klaar voor."

Een auto en een fietser rijden schijnbaar op dezelfde rijbaan. Op het hele plein zijn er geen wegmarkeringen aangebracht.
David Legreve Een auto en een fietser rijden schijnbaar op dezelfde rijbaan. Op het hele plein zijn er geen wegmarkeringen aangebracht.