"Alleen schoolstraat kan drukte aan schoolpoort definitief oplossen"

SINT-RAFAËLSSCHOOL - IZEGEM OUDERS EN DIRECTIE STELLEN OPLOSSING VOOR

Het verkeer aan de Sint-Rafaëlsschool in de Baronielaan in Izegem zit elke dag helemaal vast door ouders die zo dicht mogelijk willen parkeren om hun kinderen af te zetten of op te halen. "Te gevaarlijk", vinden veel ouders, die net als de directie ijveren voor een schoolstraat.

De Sint-Rafaëlsschool zelf is een goede leerling wat verkeersveiligheid betreft. Op de eerste schooldag mochten de leerlingen met gekke fietsen rijden, terwijl ze een basiscursus rond de verkeersregels kregen. Geen overbodige luxe, want wie er 's ochtends en 's avonds moet zijn, merkt meteen dat de parkeerdruk er de pan uitswingt. Dat is deels te verklaren door het gebrek aan een groot parkeerterrein in de buurt. "Het is zelfs zo erg dat heel wat ouders hun kinderen niet alleen met de fiets naar school laten komen. En als het al gebeurt, moeten ze zwalpend door het verkeer", zegt Toon Bosschaert, voorzitter van de werkgroep Mobiliteit.

Parkeerverbod

Toon richtte die een jaar geleden in samenspraak met de school op. "De Baronielaan is nu eenmaal een belangrijke verkeersader van het centrum naar de Rijksweg en net voor en na schooltijd zit het verkeer hier helemaal vast. Er geldt een verbod op zwaar vervoer, maar veel vrachtwagens lappen daar hun laars aan. Daarom ijveren we voor eenrichtingsverkeer of een parkeerverbod aan één kant van de weg. Nu is dat er wel, maar slechts in een klein deel van de straat en de politie controleert te weinig om een verschil te kunnen maken."

Ideale oplossing

De school heeft wel een kiss & ride-strook en zelfs als eerste in de stad een bakfietsenparking voor de deur. "Maar die mag wel wat groter zij om de fiets als vervoersmiddel optimaal te promoten", vindt Bosschaert. "De ideale oplossing zou echter een schoolstraat zijn. Sluit de Baronielaan aan de school tien minuten voor en na schooltijd af met paaltjes en de kinderen kunnen in alle rust de speelplaats opwandelen of verlaten. De parkeerdruk verplaatst zich dan enigszins, maar de schoolomgeving wordt er wel veiliger door."

Shuttledienst

De suggestie voor een schoolstraat vindt bijval bij politieke partij Groen, die net als CD&V suggereert om de achterkant van de school in de Neerhofstraat open te stellen. "Een schoolstraat zou een mooie oplossing zijn", vindt ook directeur Stefaan Maertens. "Het openstellen van de achterkant van de school ligt echter moeilijk omdat we geen controle hebben over wie de school wel en niet verlaat. Bovendien is daar een parking voor leerkrachten en gebruikt onze buitenschoolse opvang al die locatie. Moest onze gemachtigde opzichter de paaltjes voor een schoolstraat kunnen plaatsen, zouden we al veel geholpen zijn. Verder zetten we uiteraard zwaar in op het gebruik van fluohesjes en fietshelmen."

Open Vld en Vlaams Belang vinden dan weer heil in het mijden van zwaar verkeer tijdens piekmomenten. Belang ziet zelfs mogelijkheden in een shuttledienst naar de parking tegenover Delhaize in de Kortrijksestraat. "Dat deel van de straat afsluiten om er een schoolstraat van te maken, zou in theorie kunnen, maar dat zal de parkeerdruk wel verleggen naar de omliggende straten", reageert mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA).

Foutparkeerders

"Er geldt nu een zone 30 bij de start en het einde van de lessen en dat wordt aangeduid met variabele borden. Als we de zone 30 uitbreiden, zal het waarschijnlijk een vaste zone 30 moeten worden, aangezien we die zone dan ook in de zijstraten moeten aanduiden. We zullen dit moeten bespreken in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. We controleren ook op zwaar vervoer, maar kunnen lokale bediening niet verbieden. Er is in Izegem veel zwaar vervoer van en naar bedrijven en het wordt geen makkelijke klus om dat verkeer uit de Izegemse straten te houden", beseft mobiliteitsschepen Himpe. "Maar ook heel wat ouders en grootouders kunnen meehelpen de situatie te verbeteren door niet meer fout te parkeren in de schoolbuurt. De huidige situatie met een deels parkeerverbod in de Baronielaan kwam er in samenspraak met de school. Wijkagenten voeren regelmatig controles uit en ook de school sensibiliseert de ouders om correct te parkeren als ze de kinderen met de wagen naar de school brengen."

De drukte aan de Sint-Rafaëlsschool voor en na schooltijd is enorm.
VDI De drukte aan de Sint-Rafaëlsschool voor en na schooltijd is enorm.
Variabele borden wijzen nu al op de zone 30 in de straat.
VDI Variabele borden wijzen nu al op de zone 30 in de straat.