"5 miljoen gekost en nog altijd onveilig"

Den Dollar - Ninove | Ook na heraanleg baart kruispunt ouders zorgen

Den Dollar werd nog maar een dik jaar geleden volledig heraangelegd, maar toch beschouwen ouders de megarotonde nog altijd als een gevaarlijk punt voor hun kinderen op weg naar school. Op de rotonde mogen fietsers in twee richtingen rijden terwijl het autoverkeer in één richting rijdt.

Meer dan een jaar geleden werden de grote werken waarbij verkeersknooppunt Den Dollar (Elisabethlaan-Brakelsesteenweg-Albertlaan) omgevormd werd tot een lange rotonde met middeneiland beëindigd. Met de voorbereidingen inbegrepen duurden ze bijna drie jaar. Ondanks de ingrijpende aanpassingen, blijken ouders Den Dollar toch nog als een gevaarlijk punt te beschouwen op de schoolroute van hun kind. Op de rotonde, waar het autoverkeer in één richting rijdt, mogen fietsers in beide richtingen rijden. Omdat autobestuurders uitgaan van eenrichtingsverkeer, is het mogelijk dat ze het fietsverkeer in de andere richting niet in het oog houden, wat gevaarlijk kan zijn. Sommige bewoners klagen ook over een slechte aanduiding van de overgang van het tweerichtingsfietspad voor fietsers op de rotonde naar het aansluitende eenrichtingsfietspad op de Albertlaan.

Verwarrend...

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen), die in de oppositie zat toen de plannen voor Den Dollar werden goedgekeurd, begrijpt dat de ouders bezorgd zijn. "Ik ben altijd tegenstander geweest van dit ontwerp en vind het spijtig dat er 5 miljoen euro gespendeerd is aan een situatie die door de mensen nog steeds als onveilig wordt gezien", aldus Vande Winkel. "Er zijn te veel bewegingen op de rotonde, er moet voortdurend gewisseld worden van rijvak, waar dat bij andere rotondes niet of veel minder het geval is. Voor fietsers komende van Brakel is de aansluiting van het dubbelrichtingsfietspad op de Outerstraat niet evident. Er komen suggesties binnen van burgers maar die maken een complexe situatie alleen nog complexer", besluit Vande Winkel.

... of toch verbetering?

Schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open VLD) is wat optimistischer: "De situatie van vroeger was nog minder aangepast aan zwakke weggebruikers. De gescheiden fietspaden en de oversteekplaatsen met middeneilanden zijn een verbetering. We zijn er ons wel van bewust dat het tweerichtingsfietspad aan de kruising met de Outerstraat voor moeilijkheden zorgt en dat het tweerichtingsverkeer voor fietsers op sommige plaatsen als onzeker aanvoelt", aldus Evenepoel. "De proefopstelling waarbij voorlopig eenrichtingsverkeer werd ingevoerd in de Outerstraat kadert in het voornemen om dat punt veiliger te maken. Een volgende stap zou kunnen zijn om wegmarkeringen aan te brengen op het punt waar de auto's stoppen om de rotonde op te rijden waardoor ze naar links opschuiven, zodat de automobilisten een beter zicht krijgen op de fietsers die in twee richtingen rijden. Nu belemmert een pizzazaak het zicht op het fietsverkeer. Als dat niet mogelijk is, zou eenrichtingsverkeer ook voor fietsers invoeren een andere optie kunnen zijn. Verder zijn we als stad nog altijd voorstander van een fietstunnel onder de Elisabethlaan. We hebben deze voorstellen al gesuggereerd aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die wegbeheerder is en de uiteindelijke beslissing neemt", vertelt Evenepoel.

Flikkerlichten op komst

Volgens Sylvie Syryn van AWV werd de optie voor eenrichtingsverkeer voor fietsers tijdens de ontwerpfase al bekeken. "Daar werd uiteindelijk niet voor gekozen omdat fietsers toch altijd de kortste weg kiezen en dus toch in twee richtingen zouden rijden. We hebben wel extra ingezet op de zichtbaarheid van fietsers. Zo komen er binnenkort flikkerlichten. Ons voorstel voor de Outerstraat is om het verkeer dat uit de straat komt via de ventweg de rotonde op te sturen. Zo zorg je dat er daar geen conflicten gebeuren. We zijn hierover in overleg met de stad."

Een fietser komt uit de Outerstraat en rijdt de rotonde op.
Claudia Van den Houte Een fietser komt uit de Outerstraat en rijdt de rotonde op.