Vlaamse jongeren geven hun geld liever niet uit aan betalende apps

THINKSTOCK
Betalen voor apps? Vlaamse jongeren trekken er hun portefeuille niet voor open. Dat blijkt uit een onderzoek van een masterstudente aan de UGent. Jongeren betalen slechts voor één procent van de apps op hun smartphone.

De jongeren leggen zich neer bij de reclame en pop-ups in ruil voor gratis toegang tot informatie. Masterstudente Lisa Riti nam een steekproef af bij 40 testgebruikers, waaruit blijkt dat slechts 1 procent van het totale aantal geïnstalleerde apps een betalende is. 

Riti werkte samen met de onderzoeksgroep MICT (Media en ICT) van het Vlaamse digitale onderzoeks- en incubatiecentrum iMinds om de betalingsbereidheid voor mobiele apps en de bereidheid tot het aanvaarden van reclame.

Reclameacceptatie
In een eerste fase werd het mobiele telefoongebruik van 40 testgebruikers in kaart gebracht. "Uit de resultaten blijkt dat, naast sociale netwerkapps zoals Facebook en Instagram, informatieve apps met voorsprong het meest gedownload en gebruikt worden. Opmerkelijk is echter dat het testpanel slechts voor 1 pct van zijn geïnstalleerde apps ook effectief betaalt. Bovendien blijkt bij informatieve apps de reclameacceptatie het laagst - en dat terwijl reclame een belangrijk deel van de inkomsten bij nieuwsmedia-organisaties inneemt", meldt Iminds.

Ondanks de populariteit van informatieve apps blijkt ons Vlaamse testpanel niet echt bereid om ervoor te betalen

Tom Evens, onderzoeker bij iMinds
THINKSTOCK

Digital natives
"Toegegeven, het gaat om een beperkt publiek en het staal is niet representatief voor Vlaanderen", zegt Tom Evens, de onderzoeker bij iMinds die de masterscriptie begeleidde. "Het kan wel een indicatie geven, want het ging om allemaal digital natives of jonge mediagebruikers. Als mediagebruikers niet wensen te betalen, dan hebben nieuwsmedia-organisaties andere commerciële modellen nodig." 

In een tweede onderzoeksfase werden 383 personen, eveneens digital natives, online bevraagd. "Deze toekomstige mediagebruikers zijn vergroeid met de 'gratis'-filosofie en hebben traditioneel een lagere bereidheid tot betalen. Niet geheel onverwacht wijst de studie uit dat het merendeel van deze jongeren reclame-gefinancierde applicaties verkiest boven betalende apps - bij gebrek aan een 'gratis'-optie", stelt Iminds.

Aankopen in apps
Bij de jongeren blijken "in-app-aankopen" succesvol. "Maar ook dat stelt nieuwsmedia-organisaties voor een aantal uitdagingen, want hoe kunnen zij gebruikers overtuigen om te betalen voor opties in hun nieuwsapp? Ondanks de eerder negatieve attitude ten aanzien van reclame zijn jongeren toch de gebruikersgroep die het meest bereid is reclame te aanvaarden in ruil voor gratis toegang tot informatie", besluit Evens, die meegeeft dat ook het tweede onderzoek niet als representatief kan beschouwd worden. 

THINKSTOCK

Digital natives zijn vergroeid met de 'gratis'-filosofie

Tom Evens, onderzoeker bij iMinds