Sterke groei telefonische vragen aan infonummer

Thinkstock
In 2011 zijn er bij 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse overheid, 1.108.084 vragen binnengelopen, een stijging van 66,3 procent in vergelijking met 2010. De officiële website van de Vlaamse overheid, Vlaanderen.be, trok 1.512.494 bezoekers, 225.397 bezoekers meer dan in 2010. Dat meldt de Vlaamse Infolijn.

Het merendeel van de vragen (1.084.197) werd nog altijd telefonisch gesteld, maar 1700 ontving ook 18.836 schriftelijke vragen via e-mail, brief of fax en voerde 5.051 chatgesprekken. Het grootste deel van de vragen ging over verkeersbelasting, een bevoegdheid die op 1 januari 2011 overgeheveld werd van de federale naar de Vlaamse overheid.
 
Het aantal oproepen bereikte een piek toen het federale regeerakkoord in december bekend raakte. De overdracht van de fiscale voordelen voor energiebesparing zorgde voor bezorgdheid bij bouwers en verbouwers. Ook de stopzetting van het fiscale voordeel voor milieuvriendelijke voertuigen en de hervorming van de belasting op de inverkeerstelling droegen bij tot de sterke groei. Zoals voorgaande jaren waren voorts de onroerende voorheffing en school- en studietoelagen populaire thema's.
 
De Vlaamse minister-president Kris Peeters meldt dat ten gevolge van de staatshervorming de komende jaren nog meer bevoegdheden naar Vlaanderen worden overgeheveld. "Het gratis infonummer 1700 en www.vlaanderen.be zullen we dan ook voluit inzetten om vragen van burgers te beantwoorden."
 
De Infolijn meldt nog dat de gemiddelde wachttijd voor een antwoord 31 seconden bedroeg. De gemiddelde antwoordtermijn bij e-mails bleef binnen de streefnorm van twee werkdagen.