Aandacht voor smartphone of tablet beschadigt relaties

THINKSTOCK
Nieuw onderzoek wijst uit dat wanneer je iemand negeert om naar je smartphone of tablet te kijken, dat wel degelijk je relatie met die persoon schade berokkent. Niet minder dan 89 procent van de ondervraagden in een Amerikaanse studie rapporteren deuken in relaties als gevolg van familie of vrienden die meer aandacht blijken te hebben voor hun emails, sms'en, Facebook of Twitter dan voor de mensen in hun directe omgeving.

Je kent het, je hebt je er al aan geërgerd en misschien maak je je er zelf ook wel vaker schuldig aan dan je beseft: die iPhone bepotelen tijdens een tête-à-tête op restaurant, mensen die op trein of bus luidop in hun mobieltje praten, koppels die naar elkaar e-mailen terwijl ze tegenover elkaar aan de keukentafel zitten. Sociaal wetenschapper Joseph Grenny noemt ze 'Electronic Displays of Insensitivity' of EDIs (Elektronische Uitingen van Ongevoeligheid).

"Telkens ik in een luchthaven naar het toilet ga, hoor ik wel iemand bellen in één van de toiletten", stelt Grenny. In zijn studie 'Digital Divisiveness' peilde Grenny naar de vele ongepaste manieren waarop we anderen negeren teneinde onze aandacht op elektronische apparaten te vestigen. De resultaten zijn verbijsterend.

"Telkens ik in een luchthaven naar het toilet ga, hoor ik wel iemand bellen in één van de toiletten"

Sociaal wetenschapper Joseph Grenny

Van de 2.025 ondervraagden zei 89 procent dat hun relaties schade opliepen door vrienden of familieleden die hen negeren omwille van de technologie, een fenomeen dat 90 procent van de ondervraagden wekelijks ervaart. Voor een kwart van de ondervraagden heeft dat al tot zware ruzies geleid.

Subject: eten is klaar
Zo getuigde een vrouw dat ze haar man een e-mail stuurde terwijl ze allebei aan de keukentafel zaten: het bleek de enige manier om zijn aandacht te krijgen want "hij zat met zijn neus in zijn Blackberry".

Het gebrek aan een 'smartphone-etiquette' zorgt ervoor dat we het aanvaardbaar vinden dat we overal  - van het toilet tot de rij aan de kassa en zelfs op begrafenissen - bellen, sms'en of op Facebook gaan.

Onbewust onbeleefd
"Dat dwingt mensen onbeleefd te zijn zonder dat ze dat willen", meent Grenny. "Elektronische uitingen van ongevoeligheid ervaren we anders dan persoonlijke uitingen van ongevoeligheid omdat ze vaak niet doelbewust zijn. Mensen zijn onbeleefd zonder het te beseffen".

Voornaamste oorzaak auto-ongevallen
Grenny was ook niet verbaasd toen hij vaststelde dat 63 procent van de ondervraagden een vergaderruimte aanduidden als de plek waar technologie het vaakst ongepast wordt gebruikt. Maar dat is niet de enige plek. Niet minder dan 67 procent ervaart ook EDI's aan de eettafel thuis, 52 procent tijdens het winkelen en 35 procent zelfs in de kerk. Niet minder dan 93 procent vindt het ook ergerlijk tijdens het autorijden. Aandacht voor smartphone of tablet is nu al de voornaamste oorzaak van auto-ongevallen in de VS, de overheid schat dat elk jaar 1,6 miljoen ongevallen met wagens hier aan te wijten is.

Grenny liet zijn respondenten ook voorbeelden geven en verzamelde zo een hoop EDI-gruwelverhalen. "Eén van mijn favorieten was een persoon die zijn telefoon beantwoordde tijdens een begrafenis. De ringtone was 'Gentlemen, Start Your Engines'".

Daarnaast getuigde een vrouw dat haar vriendje tijdens een etentje waarmee ze de verjaardag van hun relatie vierden onafgebroken op zijn Blackberry bezig was. De vrouw huilde uit op de schouders van de dienster.

Niet minder dan 67 procent ervaart ook EDI's aan de eettafel thuis, 52 procent tijdens het winkelen en 35 procent zelfs in de kerk

Het onderliggend thema is telkens hetzelfde: technologie ondermijnt onze wellevendheid.

Toch weten we allemaal maar al te goed wanneer het al dan niet gepast is onze gsm of tablet te raadplegen. Negentig procent van de ondervraagden was het er mee eens dat het ongepast is dat te doen aan de eettafel, aan het stuur, op school, in de kerk of aan de kassa van de supermarkt. Daar tegenover staat dat ze dat op het werk, tijdens het winkelen en in een vliegtuig wel aanvaardbaar vinden.

Boze blikken zijn zinloos
Gevraagd hoe ze met een EDI omgaan, stelde één op drie dat ze het over zich heen laten gaan zonder er iets over te zeggen. Die reactie verantwoorden ze op twee manieren: "we weten dat het toch snel weer voorbij zal zijn" en "we willen de overtreder niet tegen de borst stuiten".

"De boze blik die je naar die luide prater op de bus werpt, haalt niets uit", stelt Grenny. "Zwijgen is toestemmen".

En het wordt erger
Volgens 87 procent van de ondervraagden is het opdringerig gebruik van technologie erger geworden dan een jaar geleden en berokkent het ook steeds meer schade.

"Het is hoog tijd dat we mensen leren op de vingers tikken en attent maken op hun EDI, enkel zo kan beleefdheid hand in hand gaan met technologie", besluit Grenny.

Het is hoog tijd dat we mensen leren op de vingers tikken en attent maken op hun EDI, enkel zo kan beleefdheid hand in hand gaan met technologie

Joseph Grenny