Vlaams computergebruik ligt achter op rest van Europa

Het pc-gebruik van de Vlaamse bevolking ligt ver onder de EU-norm. Van de Vlamingen tussen 15 en 64 jaar gebruikt amper 63 procent een computer, terwijl de EU-norm op 75 procent ligt. Bovendien heeft amper vier op de tien Vlamingen een breedbandinternetaansluiting. In Nederland, Luxemburg en Denemarken is dat 7 tot 8 op tien mensen. Dat blijkt bij de voorstelling van een nota van de subcommissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement.

Aanbevelingen
De nota bevat twaalf aanbevelingen voor de Vlaamse regering, gaande van het bevorderen van e-government tot acties rond e-mobiliteit (gebruik van intelligente transportsystemen, dynamische sigalisatie, verkeerstelematica, etc...). Er is ook nood aan een beleid rond e-werken en e-leren. Wat e-leren betreft bestaat er volgens CD&V'er Carl Decaluwé vaak nog een kloof tussen de leerlingen en leraars. Daarom moet er ook in de lerarenopleiding aandacht gaan naar e-leren. Voorts moet de VRT een "voortrekkersrol" blijven spelen in de digitalisering van de media "in gezonde concurrentieverhoudingen met de private spelers", luidt het.

Digitale kloof
De Vlaamse regering wordt ook gevraagd inspanningen te doen om de digitale kloof weg te werken. Cruciaal daarbij is het aanpakken van de hardnekkige financiële en sociale drempels. Zo moeten er niet alleen betaalbare computers beschikbaar zijn, maar moeten mensen ook maximaal de kans krijgen ICT-vaardigheden te ontwikkelen. Specifiek voor kansarmen zou de regering moeten onderzoeken of er niet kan geïnvesteerd worden in een circuit voor tweedehands-pc's en in de ondersteuning van de aanschaf van een pc voor mensen met een laag inkomen.

Stemming
De nota wordt morgen besproken en gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. De verwachting is dat de nota unaniem zal worden goedgekeurd. (belga/sam)