Taalpurist verbeterde al 47.000 keer dezelfde fout op Wikipedia

De een noemt hem volhardend, de ander een enorme zeurkous. De Amerikaanse ICT'er Bryan Henderson (51) is sinds 2006 bezig met een solokruistocht tegen onjuist taalgebruik op Wikipedia. Hij heeft zijn pijlen gericht op de veelgemaakte foutieve Engelse uitdrukking 'comprised of', vrij vertaald 'bestaande uit'. "Heel slordig en fout Engels,'' zo vindt Bryan.

Zijn doel is om deze taalfout in zijn geheel te verbannen van Wikipedia. Tot nu toe heeft de Wikignoom (met gebruikersnaam Giraffedata) al 47.000 keer een pagina handmatig gecorrigeerd. Meestal met instemming van de paginamaker, maar soms stuit de correctie ook op onbegrip of zelfs woede. Henderson is bezig een programma te ontwikkelen dat de fout automatisch uit de pagina's van Wikipedia sloopt.

Uitleg op Wikipedia
Om gebruikers van Wikipedia uit te leggen wat er precies fout is aan de uitdrukking heeft Henderson een wikipediapagina gemaakt, waarin hij haarfijn uitlegt wat er precies fout is aan 'comprised of'.

'Comprised of' is een veelgemaakte foutieve samenvoeging van de Engelse woorden composed en comprised. De fout schuilt in het woordje 'of', dat in correct Engels niet past in combinatie met 'comprised'.

Veel Engelssprekenden maken deze fout, maar de fout wordt dusdanig vaak gemaakt dat weinigen er aanstoot aan nemen en min of meer geaccepteerd is. Henderson wijdt maar liefst 6000 woorden op zijn pagina om zijn ongenoegen over de vergissing uit te leggen en mensen een handreiking te geven over hoe de fout voortaan te voorkomen.