Sociale media halen tv en radio in als nieuwsmedium bij Vlaamse jeugd

Sociale media (55 procent) scoren bij Vlaamse jongeren bijna even goed als radio (58 procent) en tv (61 procent) om het nieuws te volgen. Een en ander blijkt uit het tweejaarlijkse Apestaartjaren-onderzoek van Mediaraven, Linc en UGent bij 1.700 jongeren. Negen op de tien jongeren tussen 9 en 18 jaar hebben dan ook een profiel op Facebook.

90 procent van de jongeren tussen 9 en 18 jaar heeft een Facebookprofiel. Daarmee groeit het sociaalnetwerk zelfs nog met 10 procent tegenover hetzelfde onderzoek in 2012. Facebook blijft onder meer YouTube (62 procent), Instagram (30 procent) en Twitter (25 procent) ver voor. 86,2 procent van de jongeren logt bovendien elke dag in op Facebook.

Kinderen van 9 tot 12 jaar gaan vooral voor de sociaalnetwerksite van Ketnet: 43,3 procent van hen heeft een account op de site van de jongerenzender van de VRT. Dat is meer dan YouTube (42 procent) en Facebook (35 procent).

Sociale media (55 procent) scoren vandaag al bijna even goed als radio (58 procent) en tv (61 procent) om het nieuws te volgen. Maar opmerkelijk: ondanks het arsenaal aan digitaal beschikbaar nieuws geef toch nog 25 procent van de jongeren aan elke dag nieuws te halen uit papieren kranten. Daarmee scoren de papieren kranten nog nét iets beter dan de mobiele nieuwsapps (24,4 procent) en de
nieuwswebsites (23,6 procent).

Justin Bieber is de populairste twitteraccount om te volgen en Grand Theft Auto de populairste game. Liefst 78 procent van de jongeren gebruikt Facebook om te overleggen over huiswerk, tegenover 75 procent voor sms en slechts 22 procent voor het online leerplatform van de school.

Geen zorgen over kosten
De online berichtendienst Facebook Messenger wordt door 86 procent van de jongeren gebruikt. Maar ook Snapchat (49 procent), Skype (40 procent) en WhatsApp (25 procent) zijn populair. Die berichtendiensten vormen zo geduchte concurrentie voor sms en e-mail. Gemiddeld 58 sms'en per dag, zo noteerde het onderzoek, dat is opmerkelijk minder dan het gemiddelde van 71 in 2012. Enkel voor activiteiten van de sportclub, jeugdbeweging of school krijgen jongeren wel liefst sms'en of e-mails.

Liefst 86 procent van de jongeren bezit een eigen smartphone, nog eens 65 procent een mp3-speler, 54 procent heeft een laptop en 27 procent een tablet. Ze betalen daar zelden zelf voor. Slechts 37 procent kocht zijn eigen smartphone. Vaak krijgen ze het afdankertje van mama of papa. Slechts 1 op de 10 jongeren betaalt zijn gsm-kosten (bellen, sms'en en internet) helemaal zelf.
 
Betalen voor muziek is ook meer uitzondering dan regel. Bijna tweederde (62 procent) downloadt muziek zonder te betalen. Net geen kwart van de jongeren doet dat via torrentsites. Streamen is ook in opmars: Spotify is met 28 procent de populairste dienst om muziek te streamen. Amper 9 procent koopt nog cd's of platen.

Experimenteer!
Driekwart van de leerlingen vindt dat leerkrachten meer media zouden moeten gebruiken in hun lessen. In vergelijking met 2012 krijgen jongeren nu wel vaker les over privacyinstellingen op school (41 procent), en leren ze vaker op school hoe kritisch om te gaan met online bronnen (65 procent).  
 
De onderzoekers doen een oproep aan iedereen die met jongeren werkt om te experimenteren met digitale media. "Gebruik sociale media niet enkel voor massacommunicatie maar om persoonlijk met jongeren te netwerken." Ze vragen aan de Vlaamse overheid om een ondersteunende rol op te nemen: meer stimuleringsmaatregelen en een permanente vorming van de huidige en toekomstige leerkrachten, pedagogen en sociaal werkers.