Privacycommissie versus Facebook wordt in september gepleit

REUTERS
De pleidooien in het proces dat de Privacycommissie tegen Facebook heeft aangespannen, worden op 21 september gehouden. Dit heeft de burgerlijke rechtbank van Brussel vandaag in kort geding beslist. De Privacycommissie vraagt van Facebook een dwangsom van 250.000 euro per dag, zolang het "track and trace"-systeem op de site ook niet-Facebookgebruikers blijft volgen.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), kortweg Privacycommissie, heeft het Amerikaanse bedrijf voor de rechtbank gedaagd omdat het persoonlijke gegevens van de gebruikers van het sociale netwerk zou traceren en verwerken zonder dat die daarvoor de toestemming hebben gegeven.

De Privacycommissie startte de procedure tegen Facebook België, VS en Ierland nadat de commissie half mei aanbevelingen had gedaan en volledige transparantie had geëist over het gebruik van cookies op het sociale netwerk. Met die cookies kan Facebook ook het surfgedrag van mensen die geen lid zijn van Facebook volgen, zoals bleek uit een wetenschappelijk onderzoek dat in februari werd gepubliceerd.

"De dwangsom van 250.000 euro per dag is een symbolisch bedrag", legt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie uit. "Het is een bedrag dat voor Facebook iets betekent. Misschien niet op één dag, maar toch na enkele dagen. En zulke dwangsommen zijn nu eenmaal effectief."

Voor morgen was een ontmoeting gepland tussen de twee partijen, maar in de rechtbank hebben Facebooks advocaten vandaag laten weten dat die vergadering niet meer doorgaat. "Het klonk daar dat het nog 'te vroeg' was", zegt Debeuckelaere. "Dat wijst er toch op dat ze aanvoelen dat er gepraat zal moeten worden. Ze willen waarschijnlijk, net zoals wij, een juridische uitputtingsslag vermijden."

Voor Debeuckelaere zal deze problematiek op Europees niveau verder behandeld moeten worden. Hij verwijst daarvoor naar Google. Dat besliste, na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, websites met gevoelige persoonsgegevens te verwijderen uit haar zoekresultaten.