Oplichters vinden steeds meer de weg op het internet

THINKSTOCK
In 2014 werden in de politiedatabank 10.851 inbreuken geregistreerd van oplichting via internet. Dat zijn er meer dan in 2013 (9.643), maar minder dan in 2012 (11.692). In 2010 en 2011 ging het respectievelijk om 4.527 en 4.299 feiten. Het gaat hierbij zowel om voltooide feiten als pogingen tot oplichting. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens op een schriftelijke vraag van Goedele Uyttersprot (N-VA).

Volgens Geens verlopen de onderzoeken naar dergelijke feiten vaak moeizaam vermits een groot aantal sporen naar het buitenland leiden. "De oplichting betreft vaak kleine bedragen, maar toch duiken er geregeld schadebedragen op van tien- en zelfs honderdduizenden euro's", aldus de minister. Er zijn geen recente cijfers over het totale nadeel van de oplichting. De laatste schatting van de Federale Politie dateert van 2010 en ging uit van 146 miljoen euro dat jaar.

Ten onrechte betaalde sommen kunnen ook slechts uitzonderlijk teruggevorderd worden. "Wat wel vaak vruchten afwerpt is de blokkering van de betaling, zodat het geld niet tot bij de oplichter geraakt. Dit vergt uiteraard een snelle reactie van het slachtoffer", aldus Geens. Naast repressie schenkt de overheid veel aandacht aan preventie door burgers en consumenten meer alert te maken. De politie werkt hiervoor samen met partners als de FOD Economie en CERT.be.