Nederlandse familie klaagt Facebook aan om patent

REUTERS
Een Nederlandse familie heeft een patentklacht ingediend tegen Facebook. Dat meldt de NOS.

Het zijn de nabestaanden van de in 2004 overleden computerwetenschapper Jos van der Meer. Hij vroeg in 1998 twee patenten aan en kreeg die later ook. Volgens de aanklacht vormen de patenten de basis voor bepaalde aspecten van sociale media en is Van der Meer een pionier in de ontwikkeling van gebruikersvriendelijke internet-technologie.

In de aanklacht staat dat Facebook de ideeën van Van der Meer gebruikt zonder toestemming of betaling en dus inbreuk maakt op de patenten. Hoeveel geld de familie eist, is onbekend.