Italiaanse Wikipedia geblokkeerd door protest

UNKNOWN

De Italiaanse tak van de online encyclopedie Wikipedia is vandaag geblokkeerd. Wie op de Italiaanse pagina's informatie wenst op te zoeken, krijgt niet de gewone lay-out te zien, maar een protestpamflet tegen een regereringsvoorstel over correcties op de website.

Wikipedia zou volgens het wetsvoorstel binnen de 48 uur een antwoord moeten plaatsen bij een artikel als iemand zich beledigd voelt. Doen ze dat niet, dan krijgt de site een boete van 12.000 euro.

Toetsing door derde partij
De beheerders van de Italiaanse tak van de zoekmachine vinden het echter niet kunnen dat er geen toetsing moet plaatsvinden door een onafhankelijke derde partij, zoals gebeurt door een rechter bij een klacht wegens smaad. De vragende partij hoeft dus niet te bewijzen dat de bewuste informatie werkelijk fout is.

Ze vinden de actuele wetgeving om smaad en laster te vermijden ook ruim voldoende. Volgens Wikipedia kan de nieuwe wet gevolgen hebben voor de fundamenten van de site, zoals neutraliteit en verifieerbaarheid van de inhoud.

Verkeerde inhoud
Wikipedia wijst er ten slotte nog op dat het bedrijf verkeerde inhoud altijd verbeterd heeft en ook openstaat voor discussie met belanghebbenden.

Het Italiaanse deel van de site blijft offline zolang over de wet wordt gedebatteerd. Wat er gebeurt als de wet wordt goedgekeurd, is nog onduidelijk. Normaal gezien wordt deze week over het wetsvoorstel gestemd. (afp/adha)