Facebook schiet in de verdediging: "Cookies zijn gelinkt aan browser, niet aan persoon"

thinkstock
Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg komen vandaag de advocaten van Facebook aan het woord in het proces dat de Belgische Privacycommissie heeft aangespannen tegen Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd en Facebook Belgium Bvba. Volgens de Privacycommissie verzamelt Facebook op illegale wijze gegevens over het surfgedrag van zowel gebruikers als niet-gebruikers en is dat een flagrante inbreuk op de privacy van al die mensen. Facebook weerlegt dat en meent bovendien dat het de EU-wetgeving volgt en dat haar gegevensverwerking in Europa door Facebook Ireland gebeurt, waardoor het dus onder de Ierse wetgeving en de Ierse rechtbanken valt.

Volgens meester Paul Lefebvre, van Facebook Ireland Ltd., is de Ierse privacycommissie als enige bevoegd om erop toe te zien dat Facebook de privacy van de internetgebruikers niet schendt. "Het Europees recht is daarover duidelijk. Het is de toezichthouder van de staat waar de vestiging gelegen is die de fysieke verwerking van de verzamelde persoonsgegevens doet, die bevoegd is. In dit geval is dit Ierland. Daar gebeurt niet alleen de fysieke verwerking van de persoonsgegevens, maar ook de controle daarop", zo herhaalde hij het standpunt van Facebook.

De Ierse privacycommissie is als enige bevoegd om erop toe te zien dat Facebook de privacy van de internetgebruikers niet schendt. Het Europees recht is daarover duidelijk

Meester Paul Lefebvre

Lobbywerk

"Facebook Ireland is met 2.400 medewerkers de belangrijkste vestiging in Europa, daar gebeurt de gegevensverwerking, daar wordt het beleid uitgestippeld, daar wordt het doel van de gegevensverwerking bepaald, net als de duur van de cookies", aldus Lefebvre. "Facebook Ireland is dus de grootste entiteit, de andere Europese entiteiten zijn daar niet mee te vergelijken, ook niet België. Facebook België dient vooral voor lobbywerk in Brussel, daar zijn drie mensen mee bezig. Er worden geen gegevens verwerkt, er worden geen cookies geplaatst." Meester Dirk Lindemans, die Facebook België vertegenwoordigt, ging daarop in: "Facebook België bestaat uitsluitend met de bedoeling om aan vorming en lobbying te doen, én interne dienstverlening aan andere Facebook-entiteiten".

Cookies

Volgens Lefebvre is de rechtszaak die de Privacycommissie heeft aangespannen, dan ook een complete verspilling van overheidsmiddelen: "Temeer ook omdat het gebruik van cookies wereldwijd courant is én dat Facebook Ireland altijd transparant is over de cookiespraktijken. De in mei 2016 bijgewerkte cookies-banner zou trouwens al een einde hebben moeten stellen aan de procedures in België tegen Facebook". De advocaat legde uit dat Facebook met cookies niemand kan identificeren: "Ze zijn gelinkt aan een browser, niet aan een persoon. Slechts met bijkomende informatie van derden kunnen bijvoorbeeld de geheime diensten informatie vergaren die onder meer geleid heeft naar schurken die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel", zo klonk het.

Dit proces is een kruistocht tegen Facebook

Meester Paul Lefebvre

Lefebvre had het over een "kruistocht tegen Facebook, ongeacht de rechten van de verdediging". Hij ziet er ook een poging in van de Belgische Privacycommissie om de Ierse privacycommise te omzeilen, te ondergraven, "omdat men ze te mild vindt".

Onontvankelijkheid

Meester Lindemans had het vervolgens over de "verwaarloosbare rol" die Facebook België bekleedt. "Facebook België doet geen verkoopsactiviteiten. Het is ook niet onlosmakelijk verbonden met gegevensverwerking, zoals door de eisende beweerd wordt". Hij pleitte dan ook voor de onontvankelijkheid van de vordering, bij gebrek aan de hoedanigheid van de (mede)verweerder, in deze Facebook België.

Lindemans haalde ook nog een reeks procedurele argumenten aan om de vordering van de Privacycommissie onontvankelijk te verklaren. Zo had hij het onder meer over het feit dat de vordering niet ingediend is door de Privacycommissie, maar door de voorzitter van de commissie, Willem De Beuckelaere, als privépersoon. Lindemans weidde vervolgens uit welke problemen dat kan opleveren.

Ten slotte kwam meester Dirk Van Liedekerke aan het woord. Hij ging onder meer dieper in op de technische aspecten van de cookies. "De cookiebanner is ingevoerd om te verzekeren dat er systematisch toestemming is voor de cookies", zo zei hij. "Hoewel we hier voor deze cookies eigenlijk geen toestemming nodig hebben".

Facebook als slachtoffer

"Maar voor de Privacycommissie is het nooit genoeg: ondanks alle wijzigingen die Facebook heeft doorgevoerd in de banner, en de bereidheid om te luisteren naar eventuele opmerkingen van de Privacycommissie daarover, kwam er geen antwoord. Als er dan aangedrongen werd, moest Facebook eerst aanvaarden dat de Belgische Privacycommissie de enige bevoegde instantie is", aldus nog Van Liedekerke.

Voor de Privacycommissie is het nooit genoeg

Meester Dirk Van Liedekerke

Van Liedekerke ziet Facebook ook als een slachtoffer: uit een technisch rapport dat hij voorlegde, blijkt dat van de 25 top-websites in België, er drie nog steeds geen cookiebanner hebben. En de andere 22 hebben niet allemaal een functionele banner, die cookies pas plaatst na de eerste interactie met de gebruiker. "Facebook laat de gebruiker eerst de banner lezen en beslissen, maar toch is er enkel tegen Facebook een procedure opgestart! Vreemd."

Ook op de discussie over de pixels, een tool die Facebook beschikbaar stelt voor sites van derden, ging Van Liedekerke in: "Dit is niet iets wat Facebook alleen gebruikt! Dit is gemeengoed. Uit een technisch rapport van Facebook blijkt dat de top 25-websites in België gemiddeld 43 pixels per pagina plaatsen. Facebook eist dan ook van die derde partijen dat ze informatie geeft en toestemming vraagt aan de gebuikers, volgens het cascadesysteem."

Beveiliging

De advocaat legde voorts nogmaals de noodzakelijkheid uit van de drie verschillende soorten cookies die Facebook gebruikt. "De Ierse Privacycommissie heeft in 2012 een audit uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat de datr-cookie, die het profiel van het surfgedrag in kaart kan brengen, een sleutelrol speelt bij de beveiliging. In België, waar geen audit heeft plaatsgevonden, blijft de Privacycommissie toch doordrammen", zo luidde het. "Onbegrijpelijk."

De uitspraak volgt normaal gezien over een maand, maar de kans is groot dat het meer tijd in beslag neemt.