Bijna helft van gecontroleerde websites niet in orde met garantiewetgeving

Liefst 235 of 53,8 procent van de onderzochte websites bleken niet in orde te zijn.
ANP Liefst 235 of 53,8 procent van de onderzochte websites bleken niet in orde te zijn.
Bij 27 van de 59 websites die elektronische producten verkopen en die eind vorig jaar gecontroleerd werden door de Belgische economische inspectie, zijn inbreuken op de garantiewetgeving vastgesteld. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. De controleactie kaderde in de jaarlijkse "Internet Sweep Day" van de Europese lidstaten.

Over heel Europa werden in totaal 437 websites onderzocht op de correcte toepassing van de wettelijke en commerciële garantie. Daarnaast werd ook nagegaan of de websites een e-mailadres vermeldden waar vragen of klachten kunnen worden gepost en of de verkoopsvoorwaarden duidelijk werden weergegeven.

Maar liefst 235 of 53,8 procent van de websites bleken niet in orde te zijn. De voornaamste inbreuken waren geen vermelding van het bestaan van de wettelijke garantie (174 websites), het geven van misleidende informatie over de commerciële garantie (87 websites) en een onduidelijke vermelding dat de wettelijke garantierechten niet beïnvloed worden door de commerciële garantie (76 websites).

België heeft met 59 controles de meeste websites onderzocht van alle lidstaten, gevolgd door Slovenië (43) en Frankrijk en Duitsland (28). "Er werden problemen vastgesteld bij 27 van de 59 Belgische websites. Achttien websites brachten alles intussen in orde, " zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie. Tegen de overige negen websites loopt nu een onderzoek. Ze riskeren een boete tot 25.000 euro.

De meest voorkomende inbreuken bij de Belgische websites waren het niet of onduidelijk vermelden van de wettelijke garantie (21 inbreuken), het onduidelijk vermelden dat de verkoper aansprakelijk is voor de wettelijke garantie (12 inbreuken) en het niet of onduidelijk vermelden van de voorwaarden om te genieten van de commerciële garantie (11 inbreuken).

De meest voorkomende inbreuken bij de Belgische websites waren het niet of onduidelijk vermelden van de wettelijke garantie