België laat recordaantal websites blokkeren

screenshot
Het afgelopen jaar is in ons land de toegang tot 127 buitenlandse websites geblokkeerd. Dat is een veelvoud van de vorige jaren, bericht De Tijd vandaag.

Websites kunnen om allerlei redenen geblokkeerd worden: ze bevatten pedofiele of extremistische inhoud, ze zijn racistisch of discriminerend, er kan illegaal op gegokt of muziek gedownload worden... In 2014 werden in totaal 127 buitenlandse websites geblokkeerd, tegenover slechts 20 het jaar voordien en 73 in 2012. De cijfers staan in een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn.

Bij het blokkeren van een website worden de surfers omgeleid naar een STOP-pagina. Daarop staat ook een faxnummer, waarop iedereen terecht kan die vindt dat de website ten onrechte niet meer beschikbaar is.

Minister Jambon geeft in zijn antwoord toe dat er "geen onafhankelijk toezicht" is op de blokkeringen, maar zegt dat die altijd gebeuren op verzoek van een magistraat. Philippe Van Linthout, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters, benadrukt dat er wel degelijk proceduremogelijkheden zijn om de vrijgave van een website te vragen.